متن آهنگ پیری از عارف

Piri

👁 ٩٧مخور غصه که دنیا گذرونه

باید هر کسی آتیش بسوزونه

آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته

به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته

آدم وقتی با غم کشتی میگیره

اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته

به پیری بگو پیری دست نگهدار که باهات بگو مگو دارم

حالا حالاها آرزو دارم حالا حالاها آرزو دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

به پیری بگو پیری دست نگهدار که باهات بگو مگو دارم

حالا حالاها آرزو دارم حالا حالاها آرزو دارم

آدم وقتی که عاشق باشه پیر نیست

واسه عاشقی هیچ زمانی دیر نیست

اگه اسب زمان داره میتازه

دلم تو چنگ ماه و سال اسیر نیست

به پیری بگو پیری دست نگهدار که باهات بگو مگو دارم

حالا حالاها آرزو دارم حالا حالاها آرزو دارم

متن آهنگ پیری از عارف

به پیری بگو پیری دست نگهدار که باهات بگو مگو دارم

حالا حالاها آرزو دارم حالا حالاها آرزو دارمآدم وقتی که عاشق باشه پیر نیست

واسه عاشقی هیچ زمانی دیر نیست

اگه اسب زمان داره میتازه

دلم تو چنگ ماه و سال اسیر نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background