تصویر آهنگ OMG از آرش Snoop Dogg

دانلود + متن + ترجمه آهنگ OMG از آرش Snoop Dogg

آلبوم: OMG

👁 ٣٦٦٠
امتیاز ٨.٢ از ٥ نظرOh my God اوه خدای من

Oh my God اوه خدای من

Oh my God اوه خدای من

Club is packed, I rap the rap کلاب شلوغ شده، من دارم رپ میخونم

Ladies are in *** from front to back خانم ها از جلو تا عقب در اینجا هستند

And They love my soul و انها روج منو دوس دارند

I reply: Baby girl, don't you know that I *** the fly? دختر عزیزم، نمی دانی که من مگس هستم؟

Hands in the sky, don't ask why! دست در آسمان، نپرس چرا!

Party on down with a big bow wow! پارتی با یه "بو وو" به اوج خودش میرسه

I got style, got flare سبک شدم، شعله ور شدم

Got you right there من شماها رو کنارم دارم

دانلود آهنگ OMG از آرش Snoop Dogg

Got enough stock to make you do that dance اونقدر ذخیره دارم که کاری بکنم تا اون رقص رو انجام بدی

So come on, come all. just havin' a ball پس بی خیال، زود باش، فقط خوش بگذرون

Be aware of the owner cause the owner's a Dogg! translate

I got y'all back off the wall من بدجوری حواسم بهتون هست

Just let me know...know... know... فقط بذار بدونم که بدونم که بدونم که

I like the way that you talk من از طرز حرف زدنت خوشم میاد

I like the way that you walk راه رفتنت رو دوست دارم

Crash! Boom! Bang! You're so beautiful کراش، بوم، بنگ، تو خیلی خوشگلی

Wait till we kiss, give me your lips صبر کن تا ببوسیم، لبانت رو به من بده

Crash! Boom! Bang! You're so beautiful کراش، بوم، بنگ، تو خیلی خوشگلی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'm gonna make you say "Oh My God" باید کاری کنم بگی خدای من

Wow! واو

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh my God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

I make you wanna say... Oh My God, Oh My God, Oh My God کاری میکنم بخوای بگی اوه خدای من... اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

I make you wanna say... Oh My God من تو را میسازم تو بگویی وای خدای من

Baby, baby wanna be my lady? Let's take a ride in my blue Mercedes بیبی، بیبی، میخوای زن من باشی؟

Green grass, sitting on the beanbag علف سبز روی کیسه لوبیا نشسته است

Close your eyes so that the dream lasts translate

No fadin' away just Blazing J translate

Night will turn to amazing day translate

You and I, I and you, let's do what lovers do... من و تو، تو و من، بیا همون کاری رو بکنیم که عاشق ها میکنن

Do that dance, so do that dance اون رقص رو انجام بده، پس اون رقص رو انجام بده

Do that dance, so do that dance اون رقص رو انجام بده، پس اون رقص رو انجام بده

متن آهنگ OMG از آرش Snoop Dogg

Do that dance, so do that dance اون رقص رو انجام بده، پس اون رقص رو انجام بده

Just let me know...know... know... فقط بذار بدونم که بدونم که بدونم که

I like the way that you talk من از طرز حرف زدنت خوشم میاد

I like the way that you walk راه رفتنت رو دوست دارم

Crash! Boom! Bang! You're so beautiful (Oh My God) کراش، بوم، بنگ، تو خیلی خوشگلی(اوه خدای من)Wait till we kiss, give me your lips صبر کن تا ببوسیم، لبانت رو به من بده

Crash! Boom! Bang! You're so beautiful کراش، بوم، بنگ، تو خیلی خوشگلی

I'm gonna make you say "Oh My God" باید کاری کنم بگی خدای من

Wow! واو

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh my God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

I make you wanna say... Oh My God, Oh My God, Oh My God کاری میکنم بخوای بگی اوه خدای من... اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

Oh My God اوه خدای من

I make you wanna say... Oh My God من تو را میسازم تو بگویی وای خدای من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
ضحا
 
0
خوب
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background