دانلود + متن + ترجمه آهنگ OMG از Arash Snoop Dogg

- OMG

- 2570 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ OMG از Arash Snoop Dogg امتیاز 9.7 از 3 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ OMG از Arash Snoop Dogg

موضوع: عشق
Oh my God آه خدای من Oh my God آه خدای من Oh my God آه خدای من Club is packed, I rap the rap باشگاه پره، من رپو رپ میکنم Ladies are in here from front to back خانوما از جلو و عقب در اینجان And They love my soul و اونا روحمو دوست دارن I reply: Baby girl, don't you know that I am the fly? translate Hands in the sky, don't ask why! translate Party on down with a big bow wow! translate I got style, got flare سبک گرفتم، شعله ور شدم Got you right there درست اونجارو گرفتی Got enough stock to make you do that dance translate So come on, come all. just havin' a ball translate Be aware of the owner cause the owner's a Dogg! translate I got y'all back off the wall translate Just let me know...know... know... translate I like the way that you talk translate I like the way that you walk translate Crash! Boom! Bang! You're so beautiful translate Wait till we kiss, give me your lips translate Crash! Boom! Bang! You're so beautiful translate

I'm gonna make you say "Oh My God" translate Wow! translate Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من Oh my God آه خدای من Oh My God آه خدای من I make you wanna say... Oh My God, Oh My God, Oh My God translate Oh My God آه خدای من download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Oh My God آه خدای من I make you wanna say... Oh My God translate Baby, baby wanna be my lady? Let's take a ride in my blue Mercedes translate Green grass, sitting on the beanbag translate Close your eyes so that the dream lasts translate No fadin' away just Blazing J translate Night will turn to amazing day translate You and I, I and you, let's do what lovers do... translate Do that dance, so do that dance translate Do that dance, so do that dance translate Do that dance, so do that dance translate Just let me know...know... know... translate I like the way that you talk translate I like the way that you walk translate Crash! Boom! Bang! You're so beautiful (Oh My God) translate

Wait till we kiss, give me your lips translate Crash! Boom! Bang! You're so beautiful translate I'm gonna make you say "Oh My God" translate Wow! translate Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من Oh my God آه خدای من Oh My God آه خدای من I make you wanna say... Oh My God, Oh My God, Oh My God translate Oh My God آه خدای من Oh My God آه خدای من I make you wanna say... Oh My God translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه