تصویر آهنگ Esmet ChiChie از آرش

دانلود + متن آهنگ Esmet ChiChie از آرش

آلبوم: Esmet ChiChie

👁 ١٤٢اسمت چی چیه؟

لبات مال کی کیه؟

اسمت چی چیه؟

این بلا مال کیه؟

منو سریع میبینه و بغلم میگیره میشینه

بد جوری شیرینه و میدونه به دل میشینه

جیگره کو؟ این دختر جیگره کو؟

جیگره کو؟ کسی مثل تو ندیده

جیگره کو؟ بگو یالا، جیگره کو؟

دانلود آهنگ Esmet ChiChie از آرش

جیگره کو؟ کسی عشقمو ندیده

اسمت چی چیه؟

اسمت چی چیه؟

لبات مال کی کیه؟

اسمت چی چیه؟

اسمت چی چیه؟

این بلا مال کیه؟

با تو میخوام بالاها برم

نشده من تا حالا بگم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

گیره حالا حالاها دلم

گیر اونه

قربون اون اداها برم

قربون اون لبات برم

دیگه حالا حالاها دلم واسه اونه

منو سریع میبینه و بغلم میگیره میشینه

بد جوری شیرینه، آره میدونه به دل میشینه

جیگره کو؟ این دختر جیگره کو؟

جیگره کو؟ کسی مثل تو ندیده

جیگره کو؟ بگو یالا، جیگره کو؟

جیگره کو؟ کسی عشقمو ندیده

اسمت چی چیه؟

اسمت چی چیه؟

لبات مال کی کیه؟

اسمت چی چیه؟

اسمت چی چیه؟

این بلا مال کیه؟

تویی دنیا دنیام

متن آهنگ Esmet ChiChie از آرش

تویی دنیا دنیام

تویی دنیا دنیام

نشون بده

تویی دنیا دنیام

تویی دنیا دنیامحالا تو بیا تو بیا یالا

تکون بده

جیگره کو؟ این دختر جیگره کو؟

جیگره کو؟ کسی مثل تو ندیده

جیگره کو؟ بگو یالا، جیگره کو؟

جیگره کو؟ کسی عشقمو ندیده

اسمت چی چیه؟

اسمت چی چیه؟

لبات مال کی کیه؟

اسمت چی چیه؟

اسمت چی چیه؟

این بلا مال کیه؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background