تصویر آهنگ Broken Angel از آرش Helena

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Broken Angel از آرش Helena

👁 ٤١٩١
امتیاز ٧.٥ از ٦ نظرI'm so lonely Broken Angel من خیلی تنهام یه فرشته شکسته ام

I'm so lonely listen to my heart من خیلی تنهام به قلبم گوش کن

ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﻪ ﭼﺸﻢِ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺪﻩ

ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ

ﺑﺪﻭﻥِ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﻩ

دانلود آهنگ Broken Angel از آرش Helena

I'm so lonely Broken Angel من خیلی تنهام یه فرشته شکسته ام

I'm so lonely listen to my heart من خیلی تنهام به قلبم گوش کن

One and only, Broken Angel یکی و تنهام، یه فرشته شکسته ام

Come and save me before I fall apart بیا و نجاتم بده قبل از اینکه از دست برم

ﺗﻮﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ

ﺗﻮ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﻧﻤﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﭘﯿﺸﻢ

I'm so lonely Broken Angel من خیلی تنهام یه فرشته شکسته ام

I'm so lonely listen to my heart من خیلی تنهام به قلبم گوش کن

One and only, Broken Angel یکی و تنهام، یه فرشته شکسته ام

Come and save me before I fall apart بیا و نجاتم بده قبل از اینکه از دست برم

La la leyli, la la leyli, la laaa translate

La la leyli, la la leyli, la laaa translate

Oh-oh-oh-oh-oh... translate

متن آهنگ Broken Angel از آرش Helena

I'm so lonely Broken Angel من خیلی تنهام یه فرشته شکسته ام

I'm so lonely listen to my heart من خیلی تنهام به قلبم گوش کن

One and only, Broken Angel یکی و تنهام، یه فرشته شکسته ام

Come and save me before I fall apart بیا و نجاتم بده قبل از اینکه از دست برمI'm so lonely Broken Angel من خیلی تنهام یه فرشته شکسته ام

I'm so lonely listen to my heart من خیلی تنهام به قلبم گوش کن

One and only, Broken Angel یکی و تنهام، یه فرشته شکسته ام

Come and save me before I fall apart بیا و نجاتم بده قبل از اینکه از دست برم

La la leyli, la la leyli, la laaa translate

La la leyli, la la leyli, la laaa translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background