متن آهنگ Broken Angel از آرش Helena

- Broken Angel (feat. Helena)

- 22 👁

ژانر: پاپ

موضوع: دل شکستگی
I'm so lonely Broken Angel translate I'm so lonely listen to my heart translate ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﭼﺸﻢِ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺪﻩ ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺪﻭﻥِ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﻩ I'm so lonely Broken Angel translate I'm so lonely listen to my heart translate One and only, Broken Angel translate Come and save me before I fall apart translate ﺗﻮﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ

ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ﺗﻮ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﻧﻤﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﭘﯿﺸﻢ I'm so lonely Broken Angel translate I'm so lonely listen to my heart translate One and only, Broken Angel translate Come and save me before I fall apart translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
La la leyli, la la leyli, la laaa translate La la leyli, la la leyli, la laaa translate Oh-oh-oh-oh-oh... translate I'm so lonely Broken Angel translate I'm so lonely listen to my heart translate One and only, Broken Angel translate Come and save me before I fall apart translate

I'm so lonely Broken Angel translate I'm so lonely listen to my heart translate One and only, Broken Angel translate Come and save me before I fall apart translate La la leyli, la la leyli, la laaa translate La la leyli, la la leyli, la laaa translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه