متن آهنگ Comme me piace از Angelo Mauro

- 0 👁See... Fuossera... 'a Notte sta arrivanno... m'abbraccia ll'Anema...!!! translate 'A meglio cumpagna 'a Sigarett' e pure saccio che fà male Suspire sule quande 'e rummure sò cchiù pochi ind'a Nuttata Nun sò nisciuno e pure rong' e provo Sentimenti E pe tramente stong' 'lloco, chi me rà 'na mano a crescere già sta rummenn' 12 Anne c'a Notte e juorno pe mmè, niente se ferme Ne simm' sempe 'e meno cà cercamm' 'o Munno che rallenta Coccos' cchiù forte r'o Penziero, Ammore Eterno cchiù forte r'a Rraggia 'a Pace ainde che vire cchiù assente 'e vvote tremm' e fremm' Ancora 'nme rassegno, r'o Munno nm'accuntento, he essere tu a ffà 'o Core e Preta 'Mpare c'o Tiempo quand'è Scuro piglje 'e meglje esempje... Positivi pe chi vive ind'o Scempio, Gratività quande se stutene l'Attività... Ma cocc' Bar starrà ancore apierto, me ne scengo respirann' ch'e Pulmune apierte E forz' avvierte che l'Aria è cchiù pulita, 'o siente 'mpiett'...!!!

Quande 'o Tiempo nun 'o siente, arò 'e Lluce cagnene a mumento 'e Rrote vanno facile, a ogni Angolo ce stà n'Angelo c'astregne 'nu Ricordo Chill'uocchje sò profonde, stà Strada porta a Nord, a chest'ora canta 'a Morte Rummure 'e Machine, calore immane, Notte 'e Luglio magneme translate Affunn' 'e mmane ind'a sta capa, puorteme arò 'e vvoce nun esistene St'incrocio è sempe Russ', 'o surore scenn' a gocc' download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
è sempe forte 'o fridd' rinde all'Oss', sempe reritt' vac' 'a casa 'nfacc' 'o muro leggo 'e frasi primm' e chi se sceta cù 'nu vaso Piscinola me parla, mentre j' sento cocc' r'une Pitt' e Scrivo translate Forze nun sò l'unico cà sente vivo, 'e wuardje ormai nun me fermene cchiù Sta ascenn' 'o Sole, ormai 'e Stell' nun carene cchiù Guarde fore, piglje ciato, 100 metre sò arrivato 8 Bar pe cuntà 'o Suspiro 'e 'na Nuttata...!!! Me fermo e 'o Silenzio fà cchiù forte chello che penz' Rummure mute 'e Machine luntane, 'na Sirena è 'nu mumento e pò scumpare è strano comme è forte 'a voce 'e chi 'e juorno nn'appare

N'atu tiro e l'uocchje care 'ncoppe 'o Ffuoco e chi suspire translate 'nmane l'unico fastidio rinde 'a Notte quand'o rummore r'o Rilogg' è ormai cchiù forte 'a Pace t'avvolge e partene mumente 'e Riflessione, 'e Suone r'Illusione... translate Addò nun te disturba 'a voce r'e perzone, addò sì tu e sì sulo 'o tuoje E chesto 'o ssaje, nun te vuliss' addurmì maje, 'nu Munno 'e strett' appatenenza Senza subbì maje prepotenza, addò 'na Femmena è 'na Dea, pe chi 'a capa cà crea Sì tu che puorte Machine cù ll'ate che te guardene sì ccà cummann' Decidi comme 'e cose stann', vaje annanz' senza affann'... translate Passann' 'e Nuttate penzann'...!!! translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه