متن آهنگ Yareh Sabzeh از Andy

آلبوم: Silk Road

👁 ٩٠بیا بیا اوهو

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا شیرین زبونم بلا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا دردت به جونم بلا

منم عاشق توم توکه مثل ماهی

تو با اون نازو ادات نمیری الهی

تو همین روزا میای میدونم توراهی

یار سبزه بانمک وای که چقد بلایی

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا شیرین زبونم بلا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا دردت به جونم بلا

بیا جونم بیا صبرم تمومه والا

بیا که بی تو عمرم حرومه والا

بیا که دلبرت در تبو تابه والا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بیا که عاشقت خونه خرابه والا بیا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا شیرین زبونم بلا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا دردت به جونم بلا

تو که نیستی همش دلم هواته بیا

خودم اینجا دلم اونجا باهاته بیا

بیا باهم به این دنیا بخندیم بیا

بیا با دردو غمو غصه بجنگیم بیا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا شیرین زبونم بلا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا دردت به جونم بلا

ماشالا ماشالا ماشالا ماشالا

ماشالا ماشالا ماشالا ماشالا

ماشالا ماشالا ماشالا ماشالا

متن آهنگ Yareh Sabzeh از Andy

منم عاشق توم توکه مثل ماهی

تو با اون نازو ادات نمیری الهی

تو همین روزا میای میدونم توراهی

یار سبزه بانمک وای که چه بی وفایی

یار سبزه بلا دشمن جونم بلابه کنارم بیا شیرین زبونم بلا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا دردت به جونم بلا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا شیرین زبونم بلا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا دردت به جونم بلا

یار سبزه بلا دشمن جونم بلا

به کنارم بیا شیرین زبونم بلا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background