دانلود + متن آهنگ Goleh Bandar از Andy

- City Of Angels

- 431 👁تو گل بندریآرهآرهوالا یه دونه دختری آرهآره والا تویهافسونگریآره آرهوالا نازنین دلبریآره آرهوالا همه عاشقا یالادستا بالا پسرا دخترا یالا دستا بالا همهاهلدلایالا دستابالا همه با همحالایالا دستا بالا توگلتننازیرولبام آوازی تولطیفی یاسی تو پر از احساسی باتوآواز بلمرون رو خوشه شب مهتابرود کارونروخوشه توطلاینابی تو گلی کمیابی تازه وشادابیمثلمنبیتابی آفتاب داغجنوبی گل من چیبگم چقدر توخوبیگلمن تو گل بندریآرهآرهوالا یه دونه دختری آرهآره والا تویهافسونگریآره آرهوالا نازنین دلبریآره آرهوالا

گلآفتاب گردون رو بر نگردون الهی تاابد لبایتوخندون منودیوونهکردچشمایقشنگت پریشونممثل موهای بلندت توگلتننازیرولبام آوازی تولطیفی یاسی تو پر از احساسی باتوآواز بلمرون رو خوشه شب مهتابرود کارونروخوشه توطلاینابی تو گلی کمیابی download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
تازه وشادابیمثلمنبیتابی آفتاب داغجنوبی گل من چیبگم چقدر توخوبیگلمن تو گل بندریآرهآرهوالا یه دونه دختری آرهآره والا تویهافسونگریآره آرهوالا نازنین دلبریآره آرهوالا گلآفتاب گردونرو برنگردونآرهآره والا الهی تاابدلبایتو خندونآرهآرهوالا منو دیوونه کردچشمای قشنگت آره آره والا پریشونممثلموهایبلندتآرهآرهوالا توگلتننازیرولبام آوازی تولطیفی یاسی تو پر از احساسی باتوآواز بلمرون رو خوشه شب مهتابرود کارونروخوشه

توطلاینابی تو گلی کمیابی تازه وشادابیمثلمنبیتابی آفتاب داغجنوبی گل من چیبگم چقدر توخوبیگلمن تو گل بندریآرهآرهوالا یه دونه دختری آرهآره والا تویهافسونگریآره آرهوالا نازنین دلبریآره آرهوالا همه عاشقا یالادستا بالا پسرا دخترا یالا دستا بالا همهاهلدلایالا دستابالا همه با همحالایالا دستا بالا download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه