متن آهنگ Goleh Bandar از Andy

- City Of Angels

- 1 👁تو گل بندریآرهآرهوالا یه دونه دختری آرهآره والا تویهافسونگریآره آرهوالا نازنین دلبریآره آرهوالا همه عاشقا یالادستا بالا پسرا دخترا یالا دستا بالا همهاهلدلایالا دستابالا همه با همحالایالا دستا بالا توگلتننازیرولبام آوازی تولطیفی یاسی تو پر از احساسی باتوآواز بلمرون رو خوشه شب مهتابرود کارونروخوشه توطلاینابی تو گلی کمیابی تازه وشادابیمثلمنبیتابی آفتاب داغجنوبی گل من چیبگم چقدر توخوبیگلمن تو گل بندریآرهآرهوالا یه دونه دختری آرهآره والا تویهافسونگریآره آرهوالا نازنین دلبریآره آرهوالا

گلآفتاب گردون رو بر نگردون الهی تاابد لبایتوخندون منودیوونهکردچشمایقشنگت پریشونممثل موهای بلندت توگلتننازیرولبام آوازی تولطیفی یاسی تو پر از احساسی باتوآواز بلمرون رو خوشه شب مهتابرود کارونروخوشه توطلاینابی تو گلی کمیابی download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
تازه وشادابیمثلمنبیتابی آفتاب داغجنوبی گل من چیبگم چقدر توخوبیگلمن تو گل بندریآرهآرهوالا یه دونه دختری آرهآره والا تویهافسونگریآره آرهوالا نازنین دلبریآره آرهوالا گلآفتاب گردونرو برنگردونآرهآره والا الهی تاابدلبایتو خندونآرهآرهوالا منو دیوونه کردچشمای قشنگت آره آره والا پریشونممثلموهایبلندتآرهآرهوالا توگلتننازیرولبام آوازی تولطیفی یاسی تو پر از احساسی باتوآواز بلمرون رو خوشه شب مهتابرود کارونروخوشه

توطلاینابی تو گلی کمیابی تازه وشادابیمثلمنبیتابی آفتاب داغجنوبی گل من چیبگم چقدر توخوبیگلمن تو گل بندریآرهآرهوالا یه دونه دختری آرهآره والا تویهافسونگریآره آرهوالا نازنین دلبریآره آرهوالا همه عاشقا یالادستا بالا پسرا دخترا یالا دستا بالا همهاهلدلایالا دستابالا همه با همحالایالا دستا بالا download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه