متن آهنگ Ghesseyeh Baran از Andy

آلبوم: Platinum

👁 ٦٠Tak o tanha tu khiyabun translate

Be zire nam, name barun translate

Baz be yade to mioftam translate

Harfhaye ke ba to goftam translate

Goftam eshghe man ye kuh he translate

To bebin che ba shokuh he translate

Eshghe to mesle sarabe translate

Omre kutahe hobabe translate

Omre kutahe hobabe translate

Eshghe man she're sharabe translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Eshghe to naghshe bar abe translate

Eshghe to yek gole zarde translate

Dasthaye ke sarde sarde translate

Eshghe man mesle junune translate

Abe range asemune translate

Eshghe yek mahi be daryast translate

Eshghe man bebin che zibast translate

Tak o tanha…

Eshghe to akshaye pare translate

متن آهنگ Ghesseyeh Baran از Andy

Namehaye nime kare translate

Harfhaye ke na tamume translate

Midunam ke bi davume translateEshghe man sad ast o asum translate

Pak o taze mesle barun translate

Eshghe man jesseye bahare translate

Tuye ghalbam mundegare translate

Tak o tanha…

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background