متن آهنگ Halalam Kon از Amirhossein Eftekhari

آلبوم: Halalam Kon

👁 ٤٤به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی

حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی

میان دلبران پا بندیه مهرت سرامد بود

چه ها دیدی که با دل آمدی اما به سر رفتی

سر و سریست با خورشید آن چشمان روشن را

که هر چه بیشتر سویت دویدم پیشتر رفتی

تو را هم شیره ی مهتاب می دانم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

که ماه آسا به بالینم سر شب آمدی وقت سحر رفتی

تو با باد شمالی نسبتی داری که همچون او

رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی

رسیدی بی صدا از راه دور و بی خبر رفتی

به سویم با لب خشک آمدی با چشم تر رفتی

متن آهنگ Halalam Kon از Amirhossein Eftekhari

حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتیمیان دلبران پا بندیه مهرت سرامد بود

چه ها دیدی که با دل آمدی امّا به سر رفتی

سر و سریست با خوشیت آن چشمان روشن را

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background