تصویر آهنگ تو راه از امیر تتلو

دانلود + متن آهنگ تو راه از امیر تتلو

آلبوم: Too Rah

Too Rah

👁 ٥٧ها, یپ یپ, ها

تو راه پر بود از درد پره تو زرد و نامرد پره از شام آخر پره فراقه مادر

تو راه پر بود از فقر باور پره پر بود از زهر و

کافر تو راه پر بود از قهر و داور تو راه پر بود از درد

تو راه پره هوس بود من باس میشدم هرس

زود تو راه پره شیرینی و روشون پره مگس بود

تو راه پر از قفس بود آب خون دلو نفس دود

فریاد میزد غم از تو من پرواز عینه پرستو

دانلود آهنگ تو راه از امیر تتلو

یاد گرفتم پا پس نذارم ته بن بست راه هست برا من

کاری با اونکه نالست ندارم ببین من از اون لامصبائم

یاد گرفتم جون بکنم تا راحت نشه از روم بپرن

از رگو از خون بگذرم تا باور کنی از اون بهترم

یاد گرفتم رو نرو نرم چون میچرخه و منم رو محورم

مردم با اونکه روئه بدم پس یاد گرفتم که رو بهت ندم

نه هه اینو یاد گرفتم که من مثه باد یه فتنم

پس کاری نکن که طوفانی شم که من خون ببینم خونخوار میشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ها اینو یاد گرفتم که دریا با یه جنگجو آرومه

تا ته رفیق فقط پارومه ساحل پشتو طوفانو بارونه

اینو یاد گرفتم که همه انگشتا رومه بزرگ کوچیک داروغه فقط موزیک دارومه

باز من تنها چت تو اتاقم تنها هدفون

تو گوش تو راه پره تاریکی بود پر قما .

تو راه پره هوس بود من باس میشدم هرس

زود تو راه پره شیرینی و روشون پره مگس بود

تو راه پر از قفس بود آب خون دلو نفس دود

فریاد میزد غم از تو من پرواز عینه پرستو

تکست آهنگ تو راه امیر تتلو و دوزخ

تو این دنیا دیوونه ها پرن هنوزم اجبارا

دیگه خودم نبودم هنو واسه هدفم هلم نگو نه

ولی اینو یاد گرفتم که تو قالب خلم نمونم

خطامو رو افراد دورم نکوبم شعرمو دیگه جایی بلند نخونم

متن آهنگ تو راه از امیر تتلو

اینو یاد گرفتم خوبه باج گرفتن نگیری میگن پاک خرفتن

عشق میخواد از دله خاک نوشتن هی نوشتم هی نوشتم آدمای لال فرشتن

اینو یاد گرفتم هیچوقت دل نشکنم جوری باشم که بهم *** نگن

جایی نرم تا تشنم نشن اینا ول نمیکنن تا پا هجلت نرناینو یاد گرفتم که دیگه هرجایی نخندم خشک از یه حرفایی نرنجم

استوار تنهایی نترسم رو به روم یه فردایی هر چند بد یه خدایی تو عرشم هست

تو راه پره هوس بود من باس میشدم هرس

زود تو راه پره شیرینی و روشون پره مگس بود

تو راه پر از قفس بود آب خون دلو نفس دود

فریاد میزد غم از تو من پرواز عینه پرستو

تو راه پره هوس بود من باس میشدم هرس

زود تو راه پره شیرینی و روشون پره مگس بود

تو راه پر از قفس بود آب خون دلو نفس دود

فریاد میزد غم از تو من پرواز عینه پرستو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background