متن آهنگ من از امیر تتلو

آلبوم: Man

Man

👁 ١٦٣دیوا:

همه حرفاتو گفتيو ديگه نمونده بينمون حرفِ خاصی

آخرِ همه حرفات اين بود كه دوست نداری يه لحظه واسی ولی ...

اين رسمش نبود ... !

قرارمون چيزه ديگه بود مسيرمون بود جای ديگه

حرفی از رفتنت نبود كه الان قلبتو داره ميگه بری ...

اصن بحثش نبود ... !

ما كه هيچی كم نداشتيم و هيشكی نديده بودش عينِ ما رو

نميدونم چی شد گذشتی و رفتی زدی تو بهم يه نارو ، حيف

رفتی زدی قيد مارو ، حيف

رفتی زدی قيد مارو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دیوا و تتلو:

فِک نكن دستات از دستام دورَن

برو فِک نكن بی تو من داغونم ، من آرومم

من آرومم

فِک نكن دستات از دستام دورَن

برو فِک نكن بی تو من داغونم ، من آرومم

من آرومم

تتلو:

بازَم يه گوشه راحت و آروم خوابيدم

فک نكن داغونم و تو رو با اون خواب ديدم ، نه ...

خيلی وقته كه خوابتو نديدم ، خيلی وقته كه خوابتو نديدم

متن آهنگ من از امیر تتلو

فک نكن دِپرس زير بارون راه ميرم

هرچی فک كردم به اون روزامون باز ديدم ، من ...

خيلی وقته كه ديگه از تو بريدم ، خيلی وقته ديگه ازت بريدمدیوا و تتلو:

فِک نكن دستات از دستام دورَن

برو فِک نكن بی تو من داغونم ، من آرومم

من آرومم

فِک نكن دستات از دستام دورَن

برو فِک نكن بی تو من داغونم ، من آرومم

من آرومم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background