تصویر آهنگ هر کی به ما رسید از امیر تتلو

دانلود + متن آهنگ هر کی به ما رسید از امیر تتلو

آلبوم: Har Ki Be Ma Resid

Har Ki Be Ma Resid

👁 ١٨٩
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرهمین یه دونَرَم اگه دُرست گوش میکردی الآن وضع این نبود

حالا بَقیَش پیشکِش

يه سايه ميدوئه دنبالِ من تنها وُ وحشى رو زمينَم بی هوا (حوا)

نوشتن اِسمِمونو توى بدها وسطِ زخمی تَرا

طلب دارم من از اين زندگى از اين شَبا

هركى به ما رسيد ، يه جورى به ما ماليد

كه يه وَر رنگ شديم يه وَر ، آينه دقِ مامانى

تا يه روز چشم وا كرديم ، فهميديم كه بابا نى

واسه همين زرد و خُشک مِثِه ، آخراى آبانيم

هركى به ما رسيد ، يه جورى به ما ماليد

كه يه وَر رنگ شديم يه وَر ، آينه دقِ مامانى

تا يه روز چشم وا كرديم ، فهميديم كه بابا نى

واسه همين زرد و خُشک مِثِه ، آخراى آبانيم

دانلود آهنگ هر کی به ما رسید از امیر تتلو

مِثِه پاييز سرد بى رَحم و گرگ

مِثِه ما نيست تقريباً تو گود

همه همه جا تَرجيحاً بى من

تفريح كم ميشَم تدريجاً بزرگ

يادِ روزايى كه خوش بوديم تُخس رو مين

ميتِرِكيديم ديدى تو هر پُست خوبيم

هر روز يه فَتح يه بُرد يه مُژدگونى

هر روز يه زَد و خورد يه مُشت خونى

هِه

همه ماها زيرِ فُحش بوديم حالا ، زيرزَمينى رو پُشت بوميم

شُكر خوبيم رُک روييم پُرروييم نوک تو تيم

اِه

عشقِ جَوونيو از ماها بگير

صاف بُكُن تو كفتاراى پير

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

حرف نميزَنَن همكاراى سير

نفرت مياد از انباراى شير

شهر ، پُرِ از پارتىِ كثيف

ديو درست ميشه از باربىِ ظريف

ميز بزرگ چيده يه كارتیِ رديف

كيف كُلفت ميشه به پاكیِ حريف

همه ماشالله بذار شدن

آهو خوشگِلا كه شِكار شدن

الآن ، گرگاى تازه كار پُرَن

حاضِرَن واسه پول همه كار كنن

چون ، چهل مليون حقوقِت باشه

مهم نى يومورتا هزار تومن

هِه

مهم نى پس بده فشار تو هم

هركى به ما رسيد ، يه جورى به ما ماليد

كه يه وَر رنگ شديم يه وَر ، آينه دقِ مامانى

تا يه روز چشم وا كرديم ، فهميديم كه بابا نى

واسه همين زرد و خُشک مِثِه ، آخراى آبانيم

يه سايه ميدوئه دنبالِ من تنها وُ وحشى رو زمينَم بی هوا (حوا)

نوشتن اِسمِمونو توى بدها وسطِ زخمی تَرا

طلب دارم من از اين زندگى از اين شَبا

يه سايه ميدوئه دنبالِ من تنها وُ وحشى رو زمينَم بی هوا (حوا)

نوشتن اِسمِمونو توى بدها وسطِ زخمی تَرا

طلب دارم من از اين زندگى از اين شَبا

هَمَش تو خواب

چُرت هِى

تيرِ بدشانسىِ خورد بِم

متن آهنگ هر کی به ما رسید از امیر تتلو

متعجبى شُد صبح كِى

همه روياها يخ زد و مُرد حِيف

متنفر از اين بَديا

متنفر از اين وَريا

متنفر از اون وَريا

همه شهر عُقده

متهوع از اون پَريا

شده انبارِ افعى

همه در حالِ نيش زَدَنَن خُبشهر ميشه پُرِ امواجِ منفى

اطوارِ حرفى

فول آپشِن

همراهِ تفريح

ريختَن دورِت

ها

از همه بيريخت تر خودت

دنيا از اونايى كه شيكَن پُرِه

چون ، دردى نداره شيكَم پُرِه

مَرام مُرد تيريپ بيرَحم مُدِه

هركى به ما رسيد ، يه جورى به ما ماليد

كه يه وَر رنگ شديم يه وَر ، آينه دقِ مامانى

تا يه روز چشم وا كرديم ، فهميديم كه بابا نى

واسه همين زرد و خُشک مِثِه ، آخراى آبانيم

هركى به ما رسيد ، يه جورى به ما ماليد

كه يه وَر رنگ شديم يه وَر ، آينه دقِ مامانى

تا يه روز چشم وا كرديم ، فهميديم كه بابا نى

واسه همين زرد و خُشک مِثِه ، آخراى آبانيم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background