تصویر آهنگ به من چه هان از امیر تتلو

دانلود + متن آهنگ به من چه هان از امیر تتلو

آلبوم: Tataloo Colection

Be Man Che Han

👁 ٢٢٩خسته از مردمِ شهر

خسته از اونکه تو میخوای بشی و من خودشم

خسته از الکل شرّ

پاک،خونه از دَم پُرِ شمع، پاک

فکر هدف کُلِ شب

اونکه میگفت نرو که رفت خودش هم

دوست دارن دست خورده شن

بذار بره با اونا که درخورشن

بگو با اصلاً کُلِ شهر

هه

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار

دانلود آهنگ به من چه هان از امیر تتلو

عوضیـــــــــ

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار

عوضیــــــــــ

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

خسته ام از این اَلگوریتم زندگی

خسته از دوسِت دارم اونم هرطوری که بِم بگی

آرومم نمیکنه دیگه هر گُلی که بِم بدی

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

عوضیــــــــــ

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار

عوضیــــــــــ

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه کی مُرد

کی باخت کی برد

کی گرفت سیمرغ اینطور بی ذوق

کی اومد رو بیلبورد میلبورد بیخود

هر کی اومد یه دلِ سیر خورد

به من چه اون چِشه

خودش خواست که تو چشِ

خودش خواسته سوژه شه

زیادی وِل بپری بدن حق داره کوفته شه

اون خودش خواسته کوفتش شه

به من چه لعنتی حالِ من چطور خوب بشه

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار

عوضیــــــــــ

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار

متن آهنگ به من چه هان از امیر تتلو

عوضیــــــــــ

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

همه جا پشتِ هم بدِ همو هِی میگیم

همه جا گشنه غم،غمِ همو کِی دیدیم

همه جا میدیم فقط وعده بعد و هِی میریم

میزنی شوخی شوخی قلبِ منو جِر میدی

خنده خنده یهویی بندِ همو آب میدیمهمه جا دیواره و پنجره رو خواب دیدیم

میشینیم و وایسادنِ یه پیرمردو میبینیم

دَمِ بدشانسی فقط فیلمِ همو میگیریم

خسته ام أ خوابیدن

أ خواب دیدن أ پاییدن

نه آبجیتم نه مامیتم نه داییتم

نه عادی ام نه مادی ام

نه هر جا زود میرم و وا میدم

نه وا میرم نه حتی رو میدم به فامیلم

روانیم

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار

عوضی

نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background