متن آهنگ هیچ از امیر عظیمی

hich

👁 ٦٤هیچ تر از هیچ تر از هیچ تر

خسته تر از خسته تر از خسته ام

قفل ترین مغزِ جهان در من است

بسته تر از بسته تر از بسته ام

پوچ تر از پوچ تر از پوچ تر

پُر شدم از هر چه در این خانه نیست

سایه ام از پیشِ خودم دور شد

هیچ کسی با من دیوانه نیست

بزن به من ای باران ، ببار و سیلابم کن

مرا بکُش در خویشم ، دوباره بی تابم کن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بزن به من ای باران ، ببار و سیلابم کن

مرا بکُش در خویشم ، دوباره بی تابم کن

گیج تر از گیج تر از گیج تر

هر دو جهان دورِ سرم حلقه بست

سرد شدم درد شدم سوختم

تیغ تبر شد بُت بغضم شکست

روح تر از روح تر از روح تر

جاذبه بر کالبدم بی اثر

بمب تر از ساعت ویرانی ام

پر خطرم پر خطرم پر خطر

متن آهنگ هیچ از امیر عظیمی

پلک زدی عاقبتم تا شد

مدفنِ یک عشقِ فرو برده ام

گاه گداری به سراغم بیادشمن زیبایِ قسم خورده ام

بزن به من ای باران ، ببار و سیلابم کن

مرا بکُش در خویشم ، دوباره بی تابم کن

بزن به من ای باران ، ببار و سیلابم کن

مرا بکُش در خویشم ، دوباره بی تابم کن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background