متن آهنگ Setayesh 2 از Amir Abbas Golab

👁 ٤٩بشین پای حرفای من ، بشین با تمــــــــــــام وجود

من از عشق میگم تو هم ، بگو رفتنت خواب بود

بشین پای حرفای من، بشـــــــین دل بده گوش کن

درارو رو دنیا بــبـــنــــد ، جــهان فـــــراموش کن

فقط من ، فقط تو، فقط منو تو می ارزیم به هم

یه شب زندگی بی تو رو باید قــیدشو می زدم

نبودی ببینی چقــــــــــدر زمان بی تو غمگین گذشــــت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

توی رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین گذشـــــــــت

نبودی ببینی عــــــــذاب چــطور میـــــــــــــکشه آدمــو

باید از یه جایی به بعد ، ادامه نمی دادمو، ادامه نمیدادمو

رسیـــــدم به جایی که عشق ، نبودش یه کــــمبود شـــــد

زمین زیر پام خـــــــــــالی و یه عمر زندگیم دود شـــــد

خوشی رفت و شادی نمـــوند ، دلم شـــــور فردا رو زد

متن آهنگ Setayesh 2 از Amir Abbas Golab

گـــــذ شته برام تازه شد، مثه داغ روزای بـــــــــــــــد

مــیدونــم تــــلاشـــم یه روز، یه جــایی اثــر مـیـکــنهبــبـین تا کـــجا تا چه حــــد، یه عـــــاشق خطر میکنه

نبودی ببینی چقــــــــــدر زمان بی تو غمگین گذشــــت

توی رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین گذشـــــــــت

نبودی ببینی عــــــــذاب چــطور میـــــــــــــکشه آدمــو

باید از یه جایی به بعد ، ادامه نمی دادمو، ادامه نمیدادمو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background