متن آهنگ Delkhoshi از Amir Abbas Golab

آلبوم: Delkhoshi

👁 ٥٤بذار از نگاهت همین چند ساعت واسه من بمونه

با این چند ساعت چراغای این خونه روشن بمونه

حالا که نمیشه تمام تو سهم منو زندگیم شه

بذار چند ساعت نگاهم این عشقو با چشمات سهیم شه

صبورم که باشم نه، طاقت ندارم نبینم تورو

اگه سنگ بارید

اگه سیل اومد

تو بی من نرو

اگه خیلی سخته

اگه خیلی دوره

اگه حتی دیر

همین چند ساعت، همین دلخوشی رو تو از من نگیر

؟از این سرنوشتی که بهش دچارم مگه بدترم بود

یه مشت خوابه بد شد همه رویاهایی که توی سرم بود

تو رو اینجوری کم همون آرزو بود، که هیچوقت نکردم

ببین ترس دوریت با من کاری کرده که راضی به دردم

صبورم که باشم نه، طاقت ندارم نبینم تورو

اگه سنگ بارید

اگه سیل اومد

تو بی من نرو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اگه خیلی سخته

اگه خیلی دوره

اگه حتی دیر

همین چند ساعت، همین دلخوشی رو تو از من نگیر

صبورم که باشم نه، طاقت ندارم نبینم تورو

اگه سنگ بارید

اگه سیل اومد

تو بی من نرو

English Translation translate

Let me have your gander just for these few hours translate

With these hours, lights of this home will stay alive translate

Now that all of you cant be my share in my life translate

Just for few hours, let my gander to share this love with your eyes translate

Even if I were patient, no, I can't bear not seeing you translate

If stone rained translate

If flood came translate

Don't leave without me translate

If it's too hard translate

متن آهنگ Delkhoshi از Amir Abbas Golab

If it's too far translate

Even if it's too late translate

Just these few hours, Don't take this delight from me translate

Is there any worse fate from the fate I have?! translate

All the dreams I had in my mind turned to a bunch of Nightmares translate

Having you this much little is the very wish that I never made translateLook, fear of you being away had done something to me that I'd rather to be in pain translate

Even if I were patient, no, I can't bear not seeing you translate

If stone rained translate

If flood came translate

Don't leave without me translate

If it's too hard translate

If it's too far translate

Even if it's too late translate

Just these few hours, Don't take this delight from me translate

Even if I were patient, no, I can't bear not seeing you translate

If stone rained translate

If flood came translate

Don't leave without me translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background