متن آهنگ Pardeh-Neshin از Alireza Ghorbani

آلبوم: Dokht-e Parivar

👁 ٥٦اینجا برای از تو نوشتن

هوا کم است

دنیا برای از تو سرودن

مرا کم است

اکسیر من

نه اینکه مرا شعر تازه نیست

من از تو مینویسم و

این کیمیا کم است

گاهی تو را

کنار خود احساس میکنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اما چه قدر دلخوشی خواب ها کم است

خون هر آن غزل که نگفتم

به پای توست

آیا هنوز آمدنت را بها کم است

بها کم است

سرشارم از خیال

ولی این کفاف نیست

در شعر من حقیقت یک ماجرا

کم است

متن آهنگ Pardeh-Neshin از Alireza Ghorbani

اینجا برای از تو نوشتن

هوا کم استدنیا برای از تو سرودن

مرا کم است

اکسیر من

نه اینکه مرا شعر تازه نیست

من از تو مینویسم و این کیمیا کم است

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background