متن آهنگ Istanbul Junction (Chahar Rahe Istanbul) (Chahar Rahe Istanbul) از Alireza Ghorbani
تو نه خوابی نه خیالی نه تمنای محالی

نه ز دیروز و نه فردا نه ز افسانه نه رویا

رویای *** خواب *** در دل بیداری من

تو حسرت پنهان شده در خنده و در زاری من

رویای *** خواب *** در دل بیداری من

تو حسرت پنهان شده در خنده و در زاری من

دارو ندار منو دل سوخته در آتش درد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

آه که آوار جنون با منه دیوانه چه کرد

دارو ندار منو دل رفته به تاراج جنون

آینه ی باور من خفته به خاک سرو خون

سهم مرا جنون بنویس

بخت مرا نگون بنویس

جان مرا به شعله بکش

نام مرا به خون بنویس

متن آهنگ Istanbul Junction (Chahar Rahe Istanbul) (Chahar Rahe Istanbul) از Alireza Ghorbani

جان مرا به شعله بکش

نام مرا به خون بنویسرویای *** خواب *** در دل بیداری من

تو حسرت پنهان شده در خنده و در زاری من

رویای *** خواب *** در دل بیداری من

تو حسرت پنهان شده در خنده و در زاری من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background