تصویر آهنگ Havaye Jonoon از Alireza Ghorbani

متن آهنگ Havaye Jonoon از Alireza Ghorbani

👁 ٤٨به سر می دوم رو به خانه ی تو

که شاید بیابم نشانه ی تو

فتاده زپا خسته آمده ام

که سر بگذارم به شانه تو

به سر می دوم رو به خانه ی تو

که شاید بیابم نشانه ی تو

فتاده زپا خسته آمده ام

که سر بگذارم به شانه تو

به یادت به هر سو نظاره کنم

زداغت به تن جامه پاره کنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

غمت گر به جانم شرر نزند

هوای جنونم به سر نزند

امید دلم در برم بنشین

تا مگر زدلم غم برون برود

وگر نه زچشم نخفته من

تا سپیده دمان جوی خون برود

زجور فلک مانده در قفسم

تا به سنگ ستم پر شکسته مرا

وگر این قفس را به هم شکنم

تا کجا ببرد بال خسته مرا

متن آهنگ Havaye Jonoon از Alireza Ghorbani

نخیزد نغمه ی مستانه! ی تو

شده پر گرد غم کاشانه ی تو

گرفته شعر تو روی زمین راچرا زیر زمین شد خانه ی تو

به سر می دوم رو به خانه ی تو

که شاید بیابم نشانه ی تو

فتاده زپا خسته آمده ام

که سر بگذارم به شانه تو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background