تصویر آهنگ Episode 22 از Alireza Ghorbani

متن آهنگ Episode 22 از Alireza Ghorbani
گشته خزان نوبهار من، بهار من

رفت و نیامد نگار من، نگار من

سپری شد شب جدایی

به امیدی که تو بیایی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

آخر ای امید قلبم

با من از چه بی وفایی

گشته خزان نوبهار من، بهار من

رفت و نیامد نگار من، نگار من

سپری شد شب جدایی

متن آهنگ Episode 22 از Alireza Ghorbani

به امیدی که تو بیاییآخر ای امید قلبم

با من از چه بی وفایی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background