متن آهنگ Babolhavaej از Ali Zandevakili Mohammad Zandevakili

آلبوم: Babolhavaej

👁 ٣٩آخ ای گُلی گم کرده ام می جویم او را

به هر گُل می رسم می بویم او را

آقا، ای ابوالفضل، ای ابوالفضل

مرا جان برادر دیده خون است

به طِفلانت قسم، سجاده خون است

آخه چگونه بُگذرم از تو برادر

سرایِ آسمان ها لاله گون است

آخ حسینم، جانم حسینم

ابوالفضلم برادر، شیر حیدر

جمالت دیده ات غوغایِ خون است

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ای برادر ای ابوالفضل

ندیدم پهلوانی بعد حیدر

حریمِ قامت تو لاله گون است

ای ابوالفضل ای برادر ای علمدار

آخ حریمِ قامت تو لاله گون است

یا باب الحوائج، ای ابوالفضل

عمو جانم چگونه می توانم

ببینم صورتِ تو لاله گون است

علمدارم ولی دستی ندارم

متن آهنگ Babolhavaej از Ali Zandevakili Mohammad Zandevakili

رقیه مَشک آبم غرق خون است

ای حسینم، ای برادر

ابوالفضلم چراغِ دیدگانمدلیرم ای علمدار، پهلوانم

تو رو بَر دست زهرا می سِپارم

برایِ کوچ تو من داغ دارم

داغ دارم، داغ دارم

ای ابوالفضل

پهلوانم ای برادر

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background