تصویر آهنگ Golnar از Ali Zand Vakili

دانلود + متن آهنگ Golnar از Ali Zand Vakili

آلبوم: Yadi Be Range Emrooz

👁 ٥٧گلنار

گلنار

کجایی کز غمت ناله می کند عاشق وفادار ؟

گلنار

گلنار

کجایی که بی تو شد دل اسیر غم، دیده ام گهربار

گلنار

گلنار

دانلود آهنگ Golnar از Ali Zand Vakili

دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر!

گلنار

گلنار

در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیار

چه دیدی از من؟

حبیبم گلنار!

که دادی آخر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

فریبم گلنار

میابی ای کاش

نصیب از گردون

که شد ناکامی

نصیبم گلنار

بود

مرا

در دل شب تار

آرزوی دیدار

تا به کی پریشان ؟

تا به کی گرفتار؟

یا آمده مرا وعده ی وفا راز خود نگه دار

یا به روی من خنده ها بزن قلب من به دست آر!

چه دیدی از من؟

متن آهنگ Golnar از Ali Zand Vakili

حبیبم گلنار!

که دادی آخر

فریبم گلنار

نیابی ای گل

نصیب از گردونکه شد ناکامی

نصیبم گلنار

لب خود بگشا به سخن گلنار

دل زارم را مشکن گلنار

نشدی عاشق نشدی عاشق ز کجا دانی؟

چه کشد هر شب دل من گلنار

نشدی عاشق ز کجا دانی؟

چه کشد هر شب دل من گلنار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background