تصویر آهنگ Faghat Doa Kon از Ali Zand Vakili

دانلود + متن آهنگ Faghat Doa Kon از Ali Zand Vakili

آلبوم: Collection, Vol. 1

👁 ٥٢یارا تو هم هوای ما دارا

تو هم بشو وفادارا

مرا دگر نگهدارا

محبوبم جانا به قلب ما تو سر دارا

کنار ما بمان مانا فقط به ما بگو جان

دانلود آهنگ Faghat Doa Kon از Ali Zand Vakili

آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا

بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را

فقط فقط ، تو را دارم

فقط تویی تو دلدارم

به جان تو گرفتارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

جانم جان

بیا بیا ، بیا بگو هوا هوای ماست

چرا چرا ، نگاه تو دعا برای ماست

مرا دعا کن

کجا کجا ، صدا کنم رسد صدای ما

خدا خدا ، فقط به تو رسد دعای ما

مرا صدا کن

متن آهنگ Faghat Doa Kon از Ali Zand Vakili

بیا بیا بیا بگو هوا هوای ماست

چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست

مرا دعا کنکجا کجا ، صدا کنم رسد صدای ما

خدا خدا ، فقط به تو رسد دعای ما

مرا صدا کن مرا دعا کن

فقط دعا کن

مرا دعا کن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background