تصویر آهنگ Daman Keshan از Ali Zand Vakili

متن آهنگ Daman Keshan از Ali Zand Vakili

آلبوم: Yadi Be Range Emrooz

👁 ٧٣دامن کشان

ساقی مِی خواران

از کنار یاران

مست و گیسو افشان

می گریزد

در جام مِی

از شَرَنگ دوری

و ز غم محجوری

چون شرابی جوشان

مِی بریزد

دارم قلبی

لرزان زغمش

دیده شد نگران

ساقی مِی خواران

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از کنار یاران

مست و گیسو افشان می گریزد

دارم چشمی گریان به رهش

روز و شب بشمارم تا بیاید

دارم چشمی گریان به رهش

روز و شب بشمارم تا بیاید

آزرده دل از جفای یاری

بی وفا دلداری

ماه افسون کاری

شب نخفتم

با یادش تا دامن از کف دادم

شد جهان از یادم

راز عشقش را در دل نهفتم

متن آهنگ Daman Keshan از Ali Zand Vakili

از چشمانش

ریزد به دلم

شور عشق و امید

دامن از کف دادمشد جهان از یادم

راز عشقش را در دل نهفتم

دارم چشمی گریان به رهش

روز و شب بشمارم تا بیاید

دارم چشمی گریان به رهش

روز و شب بشمارم

تا بیاید

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background