متن آهنگ Doosh از Ali Yazdani

آلبوم: Doosh

👁 ٢٤هی هی هی

خیلی وقته منتظرم

سبز شد علف زیر پام

اومدم دم در خونتون

خشک شد به درتون چشام

سخته برام انتظار

بسه بیا دیگه خوشگله

چرا بیرون اومدن

انقدر برات مشکله

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

یه دوش ده دقیقه ای بگیر بیا بیرون

خیلی وقته منتظرم آهای عزیز جون

یه دوش ده دقیقه ای بگیر بیا بیرون

خیلی وقته منتظرم بیا عزیز جون

ای وای دیگه من بریدم

این جوریشو ندیدم

چرا همش بیکاری

وای دیگه کم آوردم

متن آهنگ Doosh از Ali Yazdani

هی حرصتو خوردم

سر کارم میزارییه دوش ده دقیقه ای بگیر بیا بیرون

خیلی وقته منتظرم آهای عزیز جون

یه دوش ده دقیقه ای بگیر بیا بیرون

خیلی وقته منتظرم آهای عزیز جون

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background