متن آهنگ منو دل از علی تکتا

آلبوم: Gharibeh Sho

Mano Del

👁 ٦٦Lady Snowblood and cry translate

Il mio onore, samurai translate

Il tuo odore viene dai translate

Lavatoi di Sendai translate

Scappi poi te ne vai translate

Tu che non torni mai translate

Tu sei un crisantemo sulla neve, sangue sui ghiacciai translate

Come stai? Cosa vuoi? translate

Tu che non sei più noi

No che non sembri lei translate

Tu non sei, tu non puoi translate

Dimmi poi su di te translate

Quanti re, avvoltoi translate

Quante notti senza affetto e nel tuo letto quanti eroi translate

Teste su coi vassoi translate

Teste giù corridoi

Case blu, strade igloo translate

Pensi più ai fatti tuoi?

Ti cercai *** le rue translate

Di città serbatoi

Poi mi sono perso *** le gambe tue, due frantoi translate

Verità tipica

Lama di katana translate

Au revoir Cantonà

Il mio cuore siccità

Gli occhi tuoi cecità

Cappi all'estremità

Un lancio di pugnali sulle ali della libertà

So che tu sei niente translate

Buio latente translate

Neve a Dicembre translate

Molti ti vedono un premio translate

Sangue dalle tue cosce translate

Stimoli angosce translate

Arigatò

Tutto il letto distrutto translate

Giornate in lutto translate

Corpo che ha in mano il mio genio translate

Fumo translate

Giorni a digiuno translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Morte e profumo translate

Lady Snowblood translate

Tocca a te, Geisha che translate

Mentre danza flasha me translate

Cade poi rovescia goffa sulla stoffa il mio sake translate

Io perché sbaglio tutto

Innanzitutto ed oltre tutto translate

So che hai pianto, c'è una riga che ti ha già diviso il trucco

Calma Zen come Kyodo translate

Falsità fatta a brodo

Stesa sul tatami translate

Col tuo nome scritto in fitto Shodo translate

Dai katei dove approdo translate

Ai kata in cui mi snodo translate

Io vorrei scordarti tocca solo reinventarmi il modo translate

Poi di nuovo tornerai translate

Quando poi non si sa mai translate

Noi Sampei, marinai translate

Sortilegi mille guai translate

Mi dà un by-pass

No fax, chiamerai translate

Hai in mano le radici del mio sacro bonsai translate

Vai giù nel terreno

Poi su nel sereno translate

Nel blu senza freno e translate

Lassù ci vedremo

Dal Cuma al Tirreno translate

Dal Mogami al Reno translate

Sto in fila *** i pazzi per dormire ancora sul tuo seno translate

Sei, lady katana translate

Giù nel Nirvana

Brezza in ventagli kitana translate

Il sole che cade dal cielo che frana translate

I passi dei geta che squarciano l'aria translate

Lady katana translate

Giù nel Nirvana

Brezza in ventagli kitana translate

Il sole che cade dal cielo che frana translate

I passi dei geta che squarciano l'aria translate

متن آهنگ منو دل از علی تکتا

Siamo noi ubriachi translate

Arrotolati come maki translate

Le bacchette son lancette translate

Il tempo è fermo, volan draghi

Casuali come dadi translate

Infernali come gradi translate

Fermi ad aspettare da una vita: teschi negli armadi translate

Chi sbaglia? Io sono translate

Vestaglia, kimono translate

Fuggi via dal monte Fuji translate

E ti rifugi in ogni uomo translateTu sei un tuono vascolare translate

Un bicchiere da scolare translate

Tu sei il primo suono del mio nuovo pezzo da ascoltare translate

Note da suonare per le mani di Davide ed Ema translate

Luce di diadema se è la mano sul basso che trema

Frena da lontano la tua sagoma che vedo appena translate

Pena di quest'anima, lama sulla mia schiena translate

Sei altra translate

Poi io, carpa translate

Giù nell'acqua, alta

Che piano si asfalta translate

E canta il disco che incanta translate

E infine si incanta, sei una bugia sacrosanta translate

So che tu sei niente translate

Buio latente translate

Neve a Dicembre translate

Molti ti vedono un premio translate

Sangue dalle tue cosce translate

Stimoli angosce translate

Arigatò

Tutto il letto distrutto translate

Giornate in lutto translate

Corpo che ha in mano il mio genio translate

Fumo translate

Giorni a digiuno translate

Morte e profumo translate

Lady Snowblood translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background