متن آهنگ Naab از Ali Pahlavan

آلبوم: Naab

ناب

👁 ٤٣مثله کنجی و دمنوشی با عطر خوب مثله سوسوی نوری و نجوای چوب

مثله با تو نگاه مثله با تو سخن مثله تو به چشم من

مثله یک قاب عکس ثبت یک خاطره مثله رقص قلم خلق یک منظره

مثله شوقه سفر مثله راهی شدن مثله تو به چشم من

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب, مثله توست هر آنچه ناب

مثله نقشی سپید روی طرحی کبود مثله ترسیم رویایی با تار و پود

مثله آوازی نو مثله شعری کهن مثله تو برای من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

مثله آغوش پایان دلواپسی مثله لبخند وقتی که از راه میرسی

مثله دلدادگی مثله جان مثله تن مثله تو برای من

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب

مثله نقشی سپید روی طرحی کبود مثله ترسیم رویایی با تار و پود

مثله آوازی نو مثله شعری کهن مثله تو برای من

متن آهنگ Naab از Ali Pahlavan

مثله آغوش پایان دلواپسی مثله لبخند وقتی که از راه میرسی

مثله دلدادگی مثله جان مثله تن مثله تو برای منمثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب, مثله توست هر آنچه ناب

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background