متن آهنگ ماه از علی مولایی

Maah

👁 ٣٢تو نگات بدل نشست

غرور من سردو شکست

تو شر تو یه خیری هست

که چشمامو دیوونگی بست

دست بست نزدی از بس بلدی با آتیشت گرمم کنی

تو میتونی با طرز نگات یه جور دیگه خلقم کنی

ماه پیش تو یه شوخیه محض وقتی موهات توی باد میرقصه

تو سرمن فکر تو حبسه شرابم از دست تو مسته و مست

ماه پیش تو یه شوخیه محض وقتی موهات توی باد میرقصه

تو سرمن فکر تو حبسه شرابم از دست تو مست و مست و مست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

مقصد آخرم باش ، پیاده همه راهو میام

من که به خاطره تو کندم از همه وابستگیام

خنده ی ساده ی تو میبره منو به بچگیام

ماه پیش تو یه شوخیه محض وقتی موهات توی باد میرقصه

تو سرمن فکر تو حبسه شرابم از دست تو مست و مست

ماه پیش تو یه شوخیه محض وقتی موهات توی باد میرقصه

تو سرمن فکر تو حبسه شرابم از دست تو مست و مست و مست

تو نگات بدل نشست

غرور من سردو شکست

تو شر تو یه خیری هست

متن آهنگ ماه از علی مولایی

که چشمامو دیوونگی بست

دست بست نزدی از بس بلدی با آتیشت گرمم کنی

تو میتونی با طرز نگات یه جور دیگه خلقم کنیماه پیش تو یه شوخیه محض وقتی موهات توی باد میرقصه

تو سرمن فکر تو حبسه شرابم از دست تو مسته و مست

ماه پیش تو یه شوخیه محض وقتی موهات توی باد میرقصه

تو سرمن فکر تو حبسه شرابم از دست تو مست و مست و مست

 

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background