تصویر آهنگ Scars to Your Beautiful از Alessia Cara

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Scars to Your Beautiful از Alessia Cara

👁 ١٩٦٠
امتیاز ٨.٠ از ٣ نظرShe just wants to be beautiful اون فقط میخواد زیبا باشه...

She goes unnoticed, she knows no limits اون جلو میره بدون اینکه بهش توجه بشه، اون هیچ محدودیتی نمی‌دونه

She craves attention, she praises an image او مشتاق توجه‌ است، او یک تصویر (رویا) را ستایش می‌کند

She prays to be sculpted by the sculptor او همش دعا میکنه که یه روزی مجسمه ساز مجسمه چهره اش رو بسازه...

Oh, she don't see اوه، اون نمی‌بینه

The light that's shining اون نوری رو که می‌درخشه

Deeper than the eyes can find it عمیق تر از آن چشم هایی که بتوانند پیدایش کنند

Maybe we have made her blind شاید ما اون رو نابینا کردیم

So she tries to cover up her pain پس اون سعی میکنه درد هاش رو بپوشونه

And cuddle woes away و بدبختی هاش رو دور بندازه

Cause covergirls don't cry چون دخترهایی که خودشون رو با چهره ای که می‌خنده پوشوندن، گریه نمی‌کنن

After their face is made بعد از اینکه صورتشان ساخته شد.

دانلود آهنگ Scars to Your Beautiful از Alessia Cara

But there's a hope translate

That's waiting for you in the dark که توی تاریکی منتظرته

You should know translate

You're beautiful just the way you are تو همینطور که هستی، زیبایی!

And you don't have to change a thing و تو لازم نیست چیزی رو تغییر بدی

The world could change its heart دنیاست که باید قلب و باورش رو تغییر بده

No Scars to Your Beautiful هیچ نقصی توی زیباییت نیست

We're stars and we're beautiful ما ستاره هستیم و زیباییم.

Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه

And you don't have to change a thing و تو لازم نیست چیزی رو تغییر بدی

The world could change its heart دنیاست که باید قلب و باورش رو تغییر بده

No Scars to Your Beautiful هیچ نقصی توی زیباییت نیست

We're stars and we're beautiful ما ستاره هستیم و زیباییم.

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

She has dreams to be an envy اون رویاهایی داشت برای یک حسادت

So she's starving, you know translate

Covergirls eat nothing دخترای کاورگرل(یه برند آرایشی)چیزی نمیخورن

She says "beauty is pain translate

and there's beauty in everything" و زیبایی در همه چیز وجود داره »

"What's a little bit of hunger?" «یکم گرسنگی دیگه چیه؟»

"I can go a little while longer" translate

She fades away اون محو میشه...

She don't see her perfect translate

She don't understand she's worth it اون درک نمی‌کنه که با ارزشه

Or that beauty goes translate

Deeper than the surface عمیق تر از سطحی بودن

So to all the girls that's hurting پس به همه دخترانی که اذیت می کنند

Let me be your mirror translate

Help you see a little bit clearer بهت کمک میکنم یکم واضح تر ببینی

The light that shines within نوری رو که در درونت می‌درخشه

There's a hope translate

That's waiting for you in the dark که توی تاریکی منتظرته

You should know translate

You're beautiful just the way you are تو همینطور که هستی، زیبایی!

And you don't have to change a thing و تو لازم نیست چیزی رو تغییر بدی

The world could change its heart دنیاست که باید قلب و باورش رو تغییر بده

No Scars to Your Beautiful هیچ نقصی توی زیباییت نیست

We're stars and we're beautiful ما ستاره هستیم و زیباییم.

متن آهنگ Scars to Your Beautiful از Alessia Cara

Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه

And you don't have to change a thing و تو لازم نیست چیزی رو تغییر بدی

The world could change its heart دنیاست که باید قلب و باورش رو تغییر بده

No Scars to Your Beautiful هیچ نقصی توی زیباییت نیست

We're stars and we're beautiful ما ستاره هستیم و زیباییم.

No better you than the you that you are تویی بهتر از تو نیستNo better life than the life we're living هیچ زندگی بهتر از زندگی ما نیست

No better time for your shine, you're a star زمان بهتری برای درخشش شما وجود ندارد، شما یک ستاره هستید

Oh, you're beautiful, oh, you're beautiful اوه،توزیبایی،اوه،توزیبایی

And there's a hope translate

That's waiting for you in the dark که توی تاریکی منتظرته

You should know translate

You're beautiful just the way you are تو همینطور که هستی، زیبایی!

And you don't have to change a thing و تو لازم نیست چیزی رو تغییر بدی

The world could change its heart دنیاست که باید قلب و باورش رو تغییر بده

No Scars to Your Beautiful هیچ نقصی توی زیباییت نیست

We're stars and we're beautiful ما ستاره هستیم و زیباییم.

Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه

And you don't have to change a thing و تو لازم نیست چیزی رو تغییر بدی

The world could change its heart دنیاست که باید قلب و باورش رو تغییر بده

No Scars to Your Beautiful هیچ نقصی توی زیباییت نیست

We're stars and we're beautiful ما ستاره هستیم و زیباییم.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود


پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
معنیش رو خیلی دوست دارم
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background