متن و ترجمه آهنگ Must Have Been The Wind از Alec Benjamin

- 2653 👁
متن و ترجمه آهنگ Must Have Been The Wind از Alec Benjamin امتیاز 7.0 از 5 نظر متن و ترجمه آهنگ Must Have Been The Wind از Alec Benjamin

موضوع: تنهایی
I heard glass shatter on the wall صدای شکستن شیشه بر دیوار را شنیدم In the apartment above mine در آپارتمان بالای من At first, I thought that I was dreamin' ابتدا فکر کردم دارم خواب می بینم But then I heard the voice of a girl اما بعد صدای یک دختر را شنیدم And it sounded like she’d been cryin' Now I'm too worried to be sleepin’ So I took the elevator to the second floor پس با آسانسور به طبقه دوم رفتم Walked down the hall and then I knocked upon her door راهرو را پیمودم و بعد در خانه اش را زدم She opened up, and I asked about the things I've been hearing در را باز کرد و من درباره چیز هایی که شنیدم پرسیدم She said, "I think your ears are playing tricks on you" او گفت: فکر میکنم گوش هایت دارند سر به سرت میگذارند Sweater zipped up to her chin زیپ ژاکتش تا زیر چانه اش کشیده شده بود "Thanks for caring, sir, that's nice of you «ممنون بابت اهمیت دادن آقا شما لطف دارید But I have to go back in اما من باید داخل بروم Wish I could tell you about the noise ای کاش میتونستم درباره صدا چیزی بهتان بگویم But I didn't hear a thing" اما من هیچ چیز نشنیدم» She said, "It Must Have Been The Wind, Must Have Been The Wind او گفت«باید صدای باد بوده باشد باید صدای باد بوده باشد» Must Have Been The Wind, it Must Have Been The Wind" translate She said, "It Must Have Been The Wind, Must Have Been The Wind او گفت«باید صدای باد بوده باشد باید صدای باد بوده باشد» Must Have Been The Wind, it Must Have Been The Wind" translate

So I was layin' on the floor of my room پس من روی زمین اتاق دراز کشیده بودم Cold concrete on my back بتن سرد پشتم بود No, I just couldn't shake the feeling اما نمیتونستم این احساس رو نادیده بگیرم I didn't want to intrude 'cause I knew نمیخواستم مزاحم بشم چون میدونستم That I didn’t have all the facts But I couldn’t bear the thought of leavin' her So I took the elevator to the second floor پس با آسانسور به طبقه دوم رفتم Walked down the hall and then I knocked upon her door راهرو را پیمودم و بعد در خانه اش را زدم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
She opened up, and I asked about the things I’ve been hearing She said, "I think your ears are playing tricks on you" او گفت: فکر میکنم گوش هایت دارند سر به سرت میگذارند Sweater zipped up to her chin زیپ ژاکتش تا زیر چانه اش کشیده شده بود "Thanks for caring, sir, that's nice of you «ممنون بابت اهمیت دادن آقا شما لطف دارید But I have to go back in اما من باید داخل بروم Wish I could tell you about the noise ای کاش میتونستم درباره صدا چیزی بهتان بگویم But I didn't hear a thing" اما من هیچ چیز نشنیدم» She said, "It Must Have Been The Wind, Must Have Been The Wind او گفت«باید صدای باد بوده باشد باید صدای باد بوده باشد» Must Have Been The Wind, it Must Have Been The Wind" translate She said, "It Must Have Been The Wind, Must Have Been The Wind او گفت«باید صدای باد بوده باشد باید صدای باد بوده باشد» Must Have Been The Wind, it Must Have Been The Wind" translate Aim my boombox at the roof, I'm playing "Lean On Me" translate Just so that she knows that she can lean on me translate And when she hears the words, I hope she knows she’ll be okay

Aim my boombox at the roof, I'm playing "Lean On Me" translate Just so that she knows that she can lean on me translate And when she hears the words, I know exactly what I'll say وقتی که کلمات رو میشنوه، من میدونم دقیقا چی خواهم گفت "Promise I'm not playing tricks on you قول میدم هیچ وقت سر به سرت نذارم You're always welcome to come in translate You could stay here for an hour or two میتونی برای یک یا دو ساعت بمانی If you ever need a friend" اگر نیاز به یک دوست داشتی "We can talk about the noise, when you're ready, but 'til then" می توانیم هر وقت آماده بودی درباره صدا حرف بزنیم اما تا آن موقع I'll say, "It Must Have Been The Wind, Must Have Been The Wind من میگویم:«حتما باد بوده است حتما باد بوده است» Must Have Been The Wind, it Must Have Been The Wind" translate I'll say, "It Must Have Been The Wind, Must Have Been The Wind من میگویم:«حتما باد بوده است حتما باد بوده است» Must Have Been The Wind, it Must Have Been The Wind" translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه