متن و ترجمه آهنگ Demons از Alec Benjamin

- Demons

- 836 👁I've got all these Demons hiding underneath من همه شیاطین ( وجودم را) پنهان کردم Nobody can see them, nobody but me, and you're the reason The only thing that keeps me from diving off the deep end Because I've got all these Demons, Demons, Demons, mhm چون من یک عالمه شیطان ( در وجودم) داشتم Well, at first I thought I'll have to bear this weight by myself خب،اولش فکر میکردم خودم باید این وزن سنگین را تحمل کنم But when my knees were getting weak and I was in need of help اما وقتی زانو های من درد داشتند و من به کمک نیاز داشتم You were there to take away the pain that I felt, mhm تو آنجا بودی زمانی که من درد احساس میکردم You're the only one that gave me hope تو تنها کسی هستی که به من امید داد You're the only one who really knows تو تنها کسی بودی که واقعا خیلی چیز ها را میدانست I've got all these Demons hiding underneath من همه شیاطین ( وجودم را) پنهان کردم Nobody can see them, nobody but me, and you're the reason هیچ کس آنها را نمیبیند هیچکس جز من ،و دلیل تو

The only thing that keeps me from diving off the deep end تنها چیزی که مرا از غرق شدن در یک پایان تلخ باز میدارد Because I've got all these Demons, Demons, Demons, mhm چون من یک عالمه شیطان ( در وجودم) داشتم For a moment I thought maybe I was doing alright برای یک دقیقه فکر کردم شاید دارم کار درستی انجام میدم So I took your love for granted and I left you behind من عشق تو را دریافت کردم ،و رهات کردم I just didn't understand you were what kept me alive, mhm من هرگز نمی فهمیدم تو چرا منو زنده نگه داشتی download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
You forgave me and you gave me hope تو منو بخشیدی و به من امید دادی Still, you're the only one who really knows هنوز تو تنها کسی هستی که واقعا میدانی I've got all these Demons hiding underneath من همه شیاطین ( وجودم را) پنهان کردم Nobody can see them, nobody but me, and you're the reason هیچ کس آنها را نمیبیند هیچکس جز من ،و دلیل تو The only thing that keeps me from diving off the deep end تنها چیزی که مرا از غرق شدن در یک پایان تلخ باز میدارد Because I've got all these Demons, Demons, Demons, mhm چون من یک عالمه شیطان ( در وجودم) داشتم It's you, you put me through it on the days when I have doubts این تو هستی تو منو تو روز هایی میزاری که هنوز شک داشتم Even when I turned my back on you, you never let me down و حتی وقتی به تو پشت کردم،تو از من رو بر نگرداندی

And even when I hit the bottom, no, you didn't let me drown و وقتی حتی به پایین کشیده شدم اجازه ندادی من غرق بشوم No, oh اوه،نه I've got all these Demons hiding underneath من همه شیاطین ( وجودم را) پنهان کردم Nobody can see them, nobody but me, and you're the reason هیچ کس آنها را نمیبیند هیچکس جز من ،و دلیل تو The only thing that keeps me from diving off the deep end Because I've got all these Demons, Demons, Demons, mhm چون من یک عالمه شیطان ( در وجودم) داشتم Because I've got all these Demons, Demons, Demons, mhm چون من یک عالمه شیطان ( در وجودم) داشتم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه