متن آهنگ Beautiful Pain از Alec Benjamin

- 68 👁If you gave me only one wish translate I wouldn't want to feel this way translate They told me I'd have your memory translate But all I want is you to stay translate And I can't stop my mind from haunting me translate It's like a scar on a butterfly's wing translate I wanted you to know translate This Beautiful Pain that I feel is all because of you translate And one day these bones will heal translate And they'll leave me with the truth translate And I'll give you everything if it's the last thing that I do translate This Beautiful Pain, this Beautiful Pain translate

This Beautiful Pain for you translate If I sailed the world on stormy seas translate Chasing sunlight that I can't see translate I was a dreamer here before translate Before I woke up and fell to the floor translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And I'd climb to heaven if I could find you translate Even with a scar this butterfly flew translate I wanted you to know translate This Beautiful Pain that I feel is all because of you translate And one day these bones will heal translate And they'll leave me with the truth translate And I'll give you everything if it's the last thing that I do translate This Beautiful Pain, this Beautiful Pain, this Beautiful Pain translate And all I'll ever need translate

And all I'll ever be translate Within every part of me translate Is this, this Beautiful Pain that I feel is all because of you translate And one day these bones will heal translate And leave me with the truth translate And I'll give you everything 'cause it was all I ever knew translate This Beautiful Pain, this Beautiful Pain, this Beautiful Pain for you translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه