متن و ترجمه آهنگ Annabelle’s Homework از Alec Benjamin

- 217 👁Careful as I write her name translate On the corner of the page translate Make it look like it was her translate All along, and I translate Put the paper in my bag translate As I am walking back to class translate And the notes I wrote و چیزایی که نوشتم That took me so long translate She doesn't notice me translate She just smiles and says translate "Thank you for the translate Trigonometry" translate 'Cause that's all it meant to her translate But I spent translate 22 days and 21 nights ۲۲ روز و ۲۱ شب Crossing every T translate Just making it right translate Only to discover translate It's not worth translate Doing Annabelle's homework translate Doesn't matter how many papers I write translate End of the equation won't be you and I translate And now I am just another who got hurt translate Doing Annabelle's homework translate Oh-ooh-oh, oh-oh-oh translate

Oh-ooh-oh, oh-oh-oh translate Oh-ooh-oh, oh-oh-oh translate Doing Annabelle's homework translate Careful as I walk away translate So she can't see it on my face اون دختر نميتونه اينو تو چهره من تشخيص بده How I look and now I'm feeling so bad translate I'm disappointed in myself من از خودم نا امید شدم 'Cause I know love is not for sale translate Oh, my mother raised me better than that translate She doesn't notice me translate She just smiles and says translate "Thank you for the translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Geography" translate 'Cause that's all it meant to her translate But I spent translate 22 days and 21 nights ۲۲ روز و ۲۱ شب Crossing every T translate Just making it right translate Only to discover translate It's not worth translate Doing Annabelle's homework translate Doesn't matter how many papers I write translate End of the equation won't be you and I translate And now I am just another who got hurt translate Doing Annabelle's homework translate Oh-ooh-oh, oh-oh-oh translate Oh-ooh-oh, oh-oh-oh translate Oh-ooh-oh, oh-oh-oh translate Doing Annabelle's homework translate I'm alive, you don't know I'm here translate Just circling around in your atmosphere, yeah translate

I'm alive, you don't know I'm here translate Just circling around, just circling translate 22 days and 21 nights ۲۲ روز و ۲۱ شب Crossing every T translate Just making it right translate Only to discover translate It's not worth translate Doing Annabelle's homework translate Doesn't matter how many papers I write translate End of the equation won't be you and I translate And now I am just another who got hurt translate Doing Annabelle's homework translate Oh-ooh-oh, oh-oh-oh translate Oh-ooh-oh, oh-oh-oh translate Now I am just another who got hurt من فقط شخص ديگري هستم كه آسيب ديده Doing Annabelle's homework translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه