متن آهنگ I Want Love از Akira Yamaoka

👁 ٣٧I want a river full of love translate

I need an ocean full of love translate

I want a cup that overflows with love translate

Although it's not enough to fill my heart translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I want a barrel full of love translate

Although I know it's not enough to fill my heart translate

I want a river full of love translate

متن آهنگ I Want Love از Akira Yamaoka

But then I know the holes will still remain translateI need an ocean full of love translate

Although I know the holes will still remain translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background