متن آهنگ Breeze - In Monochrome Night از Akira Yamaoka

👁 ٢٧There is another reason to fill your heart with hatred translate

It must be this way; one day you will understand why translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

You must try to remember me and your true self as well translate

You will birth a *** and build an eternal paradise translatedownload our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background