تصویر آهنگ Saghi از Akbar GolpayganiMajid Akhshabi

متن آهنگ Saghi از Akbar GolpayganiMajid Akhshabi

ساقی

👁 ١٢٦٦
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرای ساقی آرامم کن

دیوانه ام رامم کن

من خسته ی ایامم

ساقی تو آرامم کن

گمگشته ای در خویشم

ساقی تو پیدایم کن

با ساغر شیدایی سرمست و شیدایم کن

در سینه پنهان کردم

فریاد آوازم را

محض خدا روزگار مشکن دگر سازم را

من مرغ خوش آواز این شهرم میدانم میدانی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

کز رنج این خاموشی می گریم در خلوت پنهانی

از جان ما چه خواهی ای دست بی رحم زمونه

تا کی به تیر ناحق میگیری قلب ما نشونه

در سینه پنهان کردم فریاد آوازم را

محض خدا روزگار مشکن دگر سازم را

ای ساقی آرامم کن

دیوانه ام رامم کن

من خسته ی ایامم

ساقی تو آرامم کن

گمگشته ای در خویشم

متن آهنگ Saghi از Akbar GolpayganiMajid Akhshabi

ساقی تو پیدایم کن

با ساغر شیدایی سرمست و شیدایم کن

سرمست و شیدایم کنسرمست و شیدایم کن

سرمست و شیدایم کن

سرمست و شیدایم کن

سرمست و شیدایم کن

سرمست و شیدایم کن

سرمست و شیدایم کن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background