متن آهنگ Man Tora Aasan Nayavardam Bedast از Akbar Golpaygani (Golpa)

👁 ٤٧ای ازعشق پاک من

همیشه مست

من تورا آسان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نیاوردم به دست

بارها این کودک

احساس من

زیر باران پایاشک من نشست??

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background