متن آهنگ تو باشی از احمد سعیدی

آلبوم: To Bashi

To Bashi

👁 ٦٧با از عرض عشق و خواهش رفتم بگم می خوامش

گفتم یه چند وقته که راستش همش می پامش

گفتم یه عرضی دارم در حد چند ثانیه

عاشق چشماش شدم راستش یه چند سالیه

راستش یه چند سالیه

می دونم نمی شه باورت

تو رو این همه می خواستمت

چه کنم دیگه کار سرنوشته

آخه عشق تو آتیش زده به دلم

بی تو حالم بده، دیگه کارم ازاین حرفا گذشته

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

منزلتو شنیدم نذره و سفره چینه

عزیز میاد خونه تون عروسشو ببینه

چادر گلیتو سر کن ، رخت سفید به تن کن

میخ وام همه بدونن عشقم قشنگ ترینه

می دونم نمی شه باورت

تو رو این همه می خواستمت

چه کنم دیگه کار سرنوشته

آخه عشق تو آتیش زده به دلم

بی تو حالم بده، دیگه کارم از این حرفا گذشته

با از عرض عشق و خواهش رفتم بگم می خوامش

متن آهنگ تو باشی از احمد سعیدی

گفتم یه چند وقته که راستش همش می پامش

گفتم یه عرضی دارم در حد چند ثانیه

عاشق چشماش شدم راستش یه چند سالیهراستش یه چند سالیه

می دونم نمی شه باورت

تو رو این همه می خواستمت

چه کنم دیگه کار سرنوشته

آخه عشق تو آتیش زده به دلم

بی تو حالم بده، دیگه کارم ازاین حرفا گذشته

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background