تصویر آهنگ Cheshm Cheroon از Ahdeyeh

متن آهنگ Cheshm Cheroon از Ahdeyeh

👁 ٣٦وقتی بامنی حواستو جمع کن

کم کن به دلم کن با اشاره ها هرزگی کم کن کم کن به دلم کن

یار چشم چرون نمیخوام من نمی خوام نه نمیخوام

یار نامهربون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام

یاری که باشه دل او پیش این و اون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام

من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم

من باباشو باباشو باباشو باباشو در میارم

من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم

من باباشو باباشو باباشو باباشودر میارم

بیا بامن دلتو یک دل کن

اگه عشقم رو میخوای حوصله کن

از تو من یه قلب مهربون میخوام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

واسه ی دلم یه هم زبون میخوام

میخوام که یارم باشی

صبر قرارم باشی

فقط ماله من باشی

عمری کنارم باشی

یار چشم چرون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام

یار نامهربون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام

یاری که باشه دل اون پیش اون اون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام

من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم

من باباشو باباشو باباشو باباشو در میارم در میارم

متن آهنگ Cheshm Cheroon از Ahdeyeh

من چشاشو چشاشو چشاشوچشاشودر میارم

من باباشو باباشو باباشو باباشودر میارم

وقتی بامنی حواستو جمع کن کم کن به دلم کنبا اشاره ها هرزگی کم کن کم کن به دلم کن

یار چشم چرون نمی خوام من نمی خوام نه نمیخوام

یار نامهربون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام

یاری که باشه دل اون پیش اون اون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام

من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم

من باباشو باباشو باباشو باباشو در میارم

من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم

من باباشو باباشو باباشو باباشو در میارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background