تصویر آهنگ Sheytoonak از Afshin

دانلود + متن آهنگ Sheytoonak از Afshin

آلبوم: Maach

👁 ٩٠Sheytoonak, Sheytoonak, Sheytoonak translate

Shalala la la shalalala (X4) translate

Dokhtarake kooche baghali abroo kamoon, cheshm asali translate

Badjoori asheghet shodam ba oon negahe avali translate

Koochulluye atish pareh midooni delam dooset dare translate

Baba oon pa kardanet kollah saram nemizare translate

دانلود آهنگ Sheytoonak از Afshin

Kollah saram nemizare translate

Shey shey shey Sheytoonak shey shey shey(X4) translate

Shalala la la shalalala (X4) translate

Dokhtarake kooche baghali kheili delam tange barat translate

Badjoori asheghet shodam asheghe oon sheytooniat translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Kooche be kooche sarerat mishinamo misham fadat translate

Ta ke biyayo rad beshi Sheytoonaki ba khandehat translate

Sheytoonaki ba khandehat translate

Shey shey shey Sheytoonak shey shey shey(X4) translate

Aroosake shekastani faghat begoo male mani translate

Mizaramet rooye chesham nakone biofti beshkani translate

Delam hala halakete khoob midooni shekarete translate

Zire gombade kabood harja ke bashi yarete translate

Harja ke bashi yarete translate

Shey shey shey Sheytoonak shey shey shey(X4) translate

متن آهنگ Sheytoonak از Afshin

Sheytoonak, Sheytoonak, Sheytoonak translate

Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh translate

Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh translateDokhtarake kooche baghali abroo kamoon, cheshm asali translate

Badjoori asheghet shodam ba oon negahe avali translate

Koochulluye atish pareh midooni delam dooset dare translate

Baba oon pa kardanet kollah saram nemizare translate

Kollah saram nemizare translate

Shey shey shey Sheytoonak shey shey shey(X6) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background