تصویر آهنگ Irane Man از Afshin

متن آهنگ Irane Man از Afshin

آلبوم: Aso Pas

👁 ٦١خفته بر خون آب غم ايران من

اي دريغ از غرش شيران تنگستان من

تيرو شلاق لالاي خواب هم خونان من

زخم گوله بر دل ياران من

واي

زخم گوله بر دل ياران من

هم وطن برخيز تو اي غمخوار من

دست تو دشنه به دوش گيتار من

نقش کنيم بر کوچه ها با خون خويش

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

جان دهم اما نميرد خاک من

نقش کنيم بر کوچه ها با خون خويش

جان دهم اما نميرد خاک من

تشنه ام تشنه آبهاي شمالم

عاشقم عاشق ريگهاي کويرم

آرزوم مردن در روز بزرگه

سنگ قبرم باشه از البرز پيرم

آه

متن آهنگ Irane Man از Afshin

سنگ قبرم باشه از البرز پيرم

خفته بر خونآب غم ايران مناي دريغ از غرش شيران تنگستان من

تيرو شلاق لالاي خواب هم خونان من

زخم گوله بر دل ياران من

واي

زخم گوله بر دل ياران من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background