متن آهنگ Film Hendi از Afshin Azari

آلبوم: 1395

👁 ٦٢یکی اومده به جای تو خیلی مهشره به جان تو

رسوا شده هفت خان تو دیدن داره احوال تو

وا ویلا لیلی مثل تو فیلمای هندی من اونو میخوام خیلی دوسش دارم

اونی که اومده به جای تو دلداره

یه نمه مرامو معرفت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

هی داره

شبرا تا صبح برعکس تو

بیداره

نکنه فکر کردی مثل تو...

متن آهنگ Film Hendi از Afshin Azari

جان خودم نمیدونم چی بلقور میکنه: /وا ویلا لیلی مثل تو فیلمای هندی من اونو میخوام خیلی دوسش دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background