تصویر آهنگ You'll Never See Me Again از Adele

متن و ترجمه آهنگ You'll Never See Me Again از Adele

امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرIn the darkness of my heart is a shadow of your face در تاریکی قلب من سایه ای از چهره ی تو وجود داره

From the deepest part of my regret تو عمیق ترین نقطه حسرتم

I hear the words I wish I'd said کلمه هایی که آرزو می کردم بهت بگم رو می شنوم

At the dawning of the day موقع طلوع خورشید در صبح

I can barely see the light من به سختی می تونم نور رو ببینم

I make up memories in my head من خاطرات و تو ذهنم مرور می کنم

They help to fill the emptiness you've left اونا به پر کردن جای خالیت کمک می کنن

I can't drown in your tears من نمی تونم تو اشکای تو غرق بشم

I won't face your fears من با ترسای تو روبه رو نخواهم شد

I need to fight my own من نیاز دارم برای خودم بجنگم

You'll Never See Me Again, I’ll be better in time

Let the waves take me under بزار امواج منو به زیر بکشن

I know I'll survive می دونم که زنده خواهم موند

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You'll Never See Me Again تو دیگه هیچوقت منو نخواهی دید

At the dawning of the day موقع طلوع خورشید در صبح

I can't bare to see the light من نمی تونم نور رو ببینم

Make up memories in my head خاطرات رو به یاد می یارم

They help to fill the emptiness you've left اونا به پر کردن جای خالیت کمک می کنن

Let the floor beneath of me fall بزار زمینی که زیر پامه فرو بریزه

Let the sky come crashing down بزار آسمون سقوط کنه

Turn all my right to wrong تمام عقایدی که می دونم درسته رو نادرست کنه( کاری کنه به عقایدم شک کنم)

But after you life goes on ولی بعد تو بازم زندگی ادامه داره و می گذره

You'll Never See Me Again تو دیگه هیچوقت منو نخواهی دید

I've been learning to live without you من زندگی کردن بدون تو رو یاد خواهم گرفت

متن آهنگ You'll Never See Me Again از Adele

It's taken all of my stength00 تمام توانمو رو ازم گرفت

But I'm stronger now ولی من حالا قوی ترم

You'll Never See Me Again I’ll be better in timeLet the waves take me under بزار امواج منو به زیر بکشن

I know I'll survive می دونم که زنده خواهم موند

Let the floor beneath of me fall بزار زمینی که زیر پامه فرو بریزه

Let the sky come crashing down بزار آسمون سقوط کنه

Turn all my right to wrong تمام عقایدی که می دونم درسته رو نادرست کنه( کاری کنه به عقایدم شک کنم)

But after you that goes on ولی بعد تو همه ی اینا اتفاق می یفته

You'll Never See Me Again تو دیگه هیچوقت منو نخواهی دید

You'll Never See Me Again تو دیگه هیچوقت منو نخواهی دید

You'll Never See Me Again تو دیگه هیچوقت منو نخواهی دید

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background