متن آهنگ When We Were Young از Adele

- 12 👁Everybody loves the things you do translate From the way you talk to the way you move translate Everybody here is watching you translate Cause you feel like home, you're like a dream come true translate But if by chance you're here alone translate Can I have a moment before I go? translate Cause I've been by myself all night long translate Hoping you're someone I used to know translate You look like a movie translate You sound like a song translate My God, this reminds me translate Of When We Were Young translate Let me photograph you in this light translate In case it is the last time that we might translate Be exactly like we were before we realised translate We were sad of getting old, it made us restless translate It was just like a movie translate It was just like a song translate I was so scared to face my fears translate Nobody told me that you'd be here translate

And I swear you'd moved overseas translate That's what you said when you left me translate You still look like a movie translate You still sound like a song translate My God, this reminds me translate Of When We Were Young translate Let me photograph you in this light translate In case it is the last time that we might translate Be exactly like we were before we realised translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
We were sad of getting old, it made us restless translate It was just like a movie translate It was just like a song translate (When We Were Young) translate (When We Were Young) translate (When We Were Young) translate (When We Were Young) translate It's hard to admit that everything just takes me back translate To when you were there, to when you were there translate And a part of me keeps holding on just in case it hasn't gone translate Cause I still care, do you still care? translate It was just like a movie translate It was just like a song translate My God, this reminds me translate

Of When We Were Young translate (When We Were Young) translate (When We Were Young) translate (When We Were Young) translate (When We Were Young) translate Let me photograph you in this light translate In case it is the last time that we might translate Be exactly like we were before we realised translate We were sad of getting old, it made us restless translate Oh, I'm so mad I'm getting old, it makes me reckless translate It was just like a movie translate It was just like a song translate When We Were Young translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه