تصویر آهنگ Sweetest Devotion از Adele

دانلود + متن آهنگ Sweetest Devotion از Adele

آلبوم: 25

👁 ٢٣٥With your loving, there ain't nothing that I can't adore translate

The way I'm running with you, honey translate

Means we can break every law translate

I find it funny that you're the only one I never looked for translate

There is something in your loving that tears down my walls translate

I wasn't ready then, I'm ready now translate

I'm heading straight for you translate

دانلود آهنگ Sweetest Devotion از Adele

You will only be eternally translate

The one that I belong to translate

The Sweetest Devotion translate

Hit me like an explosion translate

All of my life, I've been frozen translate

The Sweetest Devotion I know translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'll forever be whatever you want me to be translate

I'll go under and all over for your clarity translate

When you wonder if I'm gonna lose my way home translate

Just remember, that come whatever, I'll be yours all along translate

I wasn't ready then, I'm ready now translate

I'm heading straight for you translate

You will only be eternally translate

The one that I belong to translate

The Sweetest Devotion translate

Hit me like an explosion translate

All of my life, I've been frozen translate

The Sweetest Devotion I know translate

I've been looking for you, baby translate

In every face that I've ever known translate

متن آهنگ Sweetest Devotion از Adele

And there is something 'bout the way you love me translate

That finally feels like home translate

You're my light, you're my darkness translate

You're the right kind of madness translate

You're my hope, you're my despair translateYou're my scope of everything, everywhere translate

The Sweetest Devotion translate

Hit me like an explosion translate

All of my life, I've been frozen translate

The Sweetest Devotion I know translate

Sweetest, it's the sweetest translate

Sweetest, it's the sweetest translate

Sweetest, it's the sweetest translate

Sweetest, it's the Sweetest Devotion translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background