تصویر آهنگ Someone Like You از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Someone Like You از Adele

کسی مانند تو

👁 ٢٤٤١
امتیاز ٨.٠ از ٥ نظرI heard that you're settled down شنیدم سر و سامون گرفتی

That you found a girl and you're married now که تو یه دختر پیدا کردی و الان ازدواج کردی

I heard that your dreams came true شنیدم که رویاهات تبدیل به واقعیت شده

Guess she gave you things I didn't give to you فکر کنم اون چیز هایی بهت داده که من ندادم

Old friend, why are you so shy? دوست قدیمی، چرا انقدر خجالتی هستی؟

Ain't like you to hold back or hide from the light بهت نمی یاد که بخوای عقب بکشی و یا پنهان بشی

I hate to turn up out of the blue, uninvited متنفرم از اینکه سر زده جایی برم

But I couldn't stay away, I couldn't fight it ولی نمی تونستم دور وایستم، نمی تونستم با احساساتم بجنگم و کنترلشون کنم

دانلود آهنگ Someone Like You از Adele

I had hoped you'd see my face امیدوارم چهرم رو دیده باشی

And that you'd be reminded that for me, it isn't over و این به یاد داشته باشی که برای من ماجرا هنوز تموم نشده

Never mind, I'll find Someone Like You مهم نیست، کسی مثل تو رو پیدا میکنم

I wish nothing but the best for you, too هیچی جز بهترین ها رو برات آرزو نمیکنم

"Don't forget me," I beg منو فراموش نکن، خواهش میکنم

"I'll remember," you said یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead بعضی وقتا عشق دووم میاره و جاودانه میشه ولی گاهی صدمه می زنه

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead بعضی وقتا عشق دووم میاره و جاودانه میشه ولی گاهی صدمه می زنه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

You know how the time flies میدونی زمان چطور میگذره

Only yesterday was the time of our lives تنها دیروز زمان زندگی ما بود

We were born and raised in a summer haze ما به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم در مه تابستان

Bound by the surprise of our glory days مقید به غافلگیری روز های شکوه ما

I hate to turn up out of the blue, uninvited متنفرم از اینکه سر زده جایی برم

But I couldn't stay away, I couldn't fight it ولی نمی تونستم دور وایستم، نمی تونستم با احساساتم بجنگم و کنترلشون کنم

I had hoped you'd see my face امیدوارم چهرم رو دیده باشی

And that you'd be reminded that for me, it isn't over و این به یاد داشته باشی که برای من ماجرا هنوز تموم نشده

Never mind, I'll find Someone Like You مهم نیست، کسی مثل تو رو پیدا میکنم

I wish nothing but the best for you, too هیچی جز بهترین ها رو برات آرزو نمیکنم

"Don't forget me," I beg منو فراموش نکن، خواهش میکنم

"I'll remember," you said یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead بعضی وقتا عشق دووم میاره و جاودانه میشه ولی گاهی صدمه می زنه

متن آهنگ Someone Like You از Adele

Nothing compares, no worries or cares مقایسه ای در کار نیست هیچ نگرانی و اهمیتی در کار نیست

Regrets and mistakes, they're memories made پشیمانی ها و اشتباهات ، تموم خاطرات من از اینا درست شده

Who would have known how bittersweet this would taste? کی می دونست که مزه ی این رابطه می خواد انقدر تلخ و شیرین باشه

Never mind, I'll find Someone Like You مهم نیست، کسی مثل تو رو پیدا میکنم

I wish nothing but the best for you من هیچی جز بهترینا رو واست آرزو نکردم"Don't forget me," I beg منو فراموش نکن، خواهش میکنم

"I'll remember," you said یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead بعضی وقتا عشق دووم میاره و جاودانه میشه ولی گاهی صدمه می زنه

Never mind, I'll find Someone Like You مهم نیست، کسی مثل تو رو پیدا میکنم

I wish nothing but the best for you, too هیچی جز بهترین ها رو برات آرزو نمیکنم

"Don't forget me," I beg منو فراموش نکن، خواهش میکنم

"I'll remember," you said یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead بعضی وقتا عشق دووم میاره و جاودانه میشه ولی گاهی صدمه می زنه

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead بعضی وقتا عشق دووم میاره و جاودانه میشه ولی گاهی صدمه می زنه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود


پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background