تصویر آهنگ Send My Love (To Your New Lover) از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Send My Love (To Your New Lover) از Adele

👁 ١٠٣٣
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرJust the guitar? فقط همون گیتار؟

Okay, cool اوکی خوبه...

This was all you, none of it me اینا همش کار خودت خوب .. هیچکدوم تقصیر من نیست

You put your hands on, on my body and told me تو دستاتو گذاشتی رو بدنم و بهم گفتی...

Mmm, told me you were ready امم بهم گفتی که اماده ای؟

For the big one, for the big jump برای یه چیز مهم ... یه قدم بزرگ..

I'd be your last love, everlasting, you and me من اخرین عشقت خواهم بود.. برای همیشه .. تو و من..

Mmm, that was what you told me امم این چیزی بود که تو بهم گفته بودی...

I'm giving you up و من الان دارم ترکت میکنم..

I've forgiven it all من همه اینارو فراموش کردم...

You set me free تو منو ازاد کردی...

دانلود آهنگ Send My Love (To Your New Lover) از Adele

Send my love to your new lover سلام منو به عشق جدیدت برسون...

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن ...

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید اجازه بدیم روح و احساساتمون رها باشن ...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...

Send my love to your new lover سلام منو به عشق جدیدت برسون...

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن ...

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید اجازه بدیم روح و احساساتمون رها باشن ...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...

I was too strong, you were trembling من خیلی قوی بودم .. تو میلرزیدی..

You couldn't handle the hot heat rising (rising) تو نتونستی حرارتی که بالا میرفت و کنترل کنی..

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Mmm, baby, I'm still rising عزیزم من هنوزم دارم رو به بالا حرکت میکنم...

I was running, you were walking من داشتم میدویدم ولی تو راه میرفتی...

You couldn't keep up, you were falling down (down) تو نتونستی ادامه بدی و شکست خوردی...

Mmm, there's only one way down فقط یه راه واسه سقوط وجود داره..

I'm giving you up و من الان دارم ترکت میکنم..

I've forgiven it all من همه اینارو فراموش کردم...

You set me free, oh تو منو ازاد کردی...

Send my love to your new lover سلام منو به عشق جدیدت برسون...

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن ...

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید اجازه بدیم روح و احساساتمون رها باشن ...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...

Send my love to your new lover سلام منو به عشق جدیدت برسون...

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن ...

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید اجازه بدیم روح و احساساتمون رها باشن ...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...

If you're ready, if you're ready اگه تو اماده ایی منم امادم...

If you're ready, I *** ready اگه اماده ایی منم امادم...

If you're ready, if you're ready اگه تو اماده ایی منم امادم...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...

No, we ain't kids no more نه ما دیگه بچه نیستیم...

I'm giving you up و من الان دارم ترکت میکنم..

متن آهنگ Send My Love (To Your New Lover) از Adele

I've forgiven it all من همه اینارو فراموش کردم...

You set me free تو منو ازاد کردی...

Send my love to your new lover سلام منو به عشق جدیدت برسون...

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن ...

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید اجازه بدیم روح و احساساتمون رها باشن ...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...Send my love to your new lover سلام منو به عشق جدیدت برسون...

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن ...

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید اجازه بدیم روح و احساساتمون رها باشن ...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...

If you're ready, if you're ready اگه تو اماده ایی منم امادم...

(Send my love to your new lover) سلام منو به عشق جدیدت برسون...

If you're ready, are you ready? اگه تو اماده ایی منم امادم...

(Treat her better) باهاش بهتر رفتار کن ...

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید اجازه بدیم روح و احساساتمون رها باشن ...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...

If you're ready, if you're ready اگه تو اماده ایی منم امادم...

(Send my love to your new lover) سلام منو به عشق جدیدت برسون...

If you're ready, are you ready? اگه تو اماده ایی منم امادم...

(Treat her better) باهاش بهتر رفتار کن ...

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید اجازه بدیم روح و احساساتمون رها باشن ...

We both know we ain't kids no more جفتمون میدونیم که دیگه بچه نیستیم...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background