تصویر آهنگ Never Gonna Leave You از Adele

متن و ترجمه آهنگ Never Gonna Leave You از Adele

هرگز ترکت نخواهم کرد

👁 ٢٧٧I know sometimes you're scared of the light میدونم بعضی اوقات از روشنایی میترسی

But how will you ever know if you never try? ولی چطوری میخوای روشنایی رو بفهمی اگر هیچوقت از تاریکی بیرون نیای؟

There's something new یچیز جدید هست

Inside my heart توی قلبم

And it cries like a child و اون مثل یه بچه گریه میکنه

Whenever we're apart هر وقتی که ما کنار هم نیستیم

I've seen your face under every sky من چهرتو زیر آسمون میبینم

I find the less I look, more I find هرچی کمتر بگردم بیشتر پیدا میکنم

So let's go back there, back to the start پس بیا برگردیم همونجا،برگردیم به همون اول

I swear I'm Never Gonna Leave You قسم میخورم من هیچوقت ولت نمیکنم

You're the only one I want تو تنها چیزی هستی که میخوام

Let's go back there, back to the start بیا برگردیم همونجا، برگردیم به اولش

You know I'm Never Gonna Leave You تو میدونی من هیچوقت نمیخوام ولت کنم

'Cause you're the only one I want چون تو تنها کسی هستی که میخوام

You know sometimes that I'm scared of the dark تو میدونی گاهی اوقات من از تاریکی میترسم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

But I'm feeling so brave when I'm in your arms ولی من حس میکنم خیلی شجاعم وقتی تو آغوشتم

You said my name in the dead of glory تو منو صدا زدی وقتی همه ی جمال و شکوهم از بین رفته بود

You hold me upright تو منو نگه میداری

When I'm sure of falling وقتی من از سقوطم مطمئنم

So let's go back there, back to the start پس بیا برگردیم همونجا،برگردیم به همون اول

I swear I'm Never Gonna Leave You قسم میخورم من هیچوقت ولت نمیکنم

'Cause you're the only one I want چون تو تنها کسی هستی که میخوام

Let's go back there, back to the start بیا برگردیم همونجا، برگردیم به اولش

I swear I'm Never Gonna Leave You, no من هیچوقت نمیخوام ولت کنم، نه

'Cause you're the only one I want چون تو تنها کسی هستی که میخوام

There will be times قراره زیاد اتفاق بیفته

When we'll try to give it up وقتی ما در تلاشیم تا تسلیم بشیم

Bursting at the seams وقتی فریاد میزنیم به نظر میرسه

No doubt that we'll almost fall apart شکی نیست که باید جدا شیم

متن آهنگ Never Gonna Leave You از Adele

Then burn to pieces تا تیکه هامون بسوزه

And we'll watch them turn to dust و ما تماشاشون کنیم تا خاکستر بشن

But without each other ولی بدون همدیگه

Nothing else is enough هیچ چیزی کافی نیستSo let's go back there, back to the start پس بیا برگردیم همونجا،برگردیم به همون اول

I swear I'm Never Gonna Leave You, no من هیچوقت نمیخوام ولت کنم، نه

'Cause you're the only one I want چون تو تنها کسی هستی که میخوام

Let's go back there, back to the start بیا برگردیم همونجا، برگردیم به اولش

I swear I'm Never Gonna Leave You, no من هیچوقت نمیخوام ولت کنم، نه

'Cause you're the only one I want, yeah چون تو تنها کسی هستی که میخوام، اره

You're the only one تو تنها کس هستی

Never Gonna Leave You هیچوقت نمیخوام ولت کنم

No, I'm Never Gonna Leave You, no نه، من هیچوقت نمیخوام ولت کنم، نه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background