تصویر آهنگ Lovesong از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Lovesong از Adele

👁 ٢٥٤Whenever I'm alone with you هرموقع موقع با تو تنهام ..

You make me feel like I *** home again تو باعث میشی احساس کنم دوباره خونه ام ..

Whenever I'm alone with you هرموقع موقع با تو تنهام ..

You make me feel like I *** whole again تو باعث میشی احساس کنم دوباره کاملم..

Whenever I'm alone with you هرموقع موقع با تو تنهام ..

دانلود آهنگ Lovesong از Adele

You make me feel like I *** young again تو باعث میشی احساس کنم دوباره جوانم..

Whenever I'm alone with you هرموقع موقع با تو تنهام ..

You make me feel like I *** fun again تو باعث میشی احساس کنم دوباره خوشحالم...

However far away, I will always love you هرچقدر هم که ازت دور باشم باز هم همیشه دوستت خواهم داشت ..

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

However long I stay, I will always love you هرچقدر هم که ازت دور بمونم بازهم برای همیشه دوستت خواهم داشت..

Whatever words I say, I will always love you فارغ از هر حرفی که میزنم همیشه دوستت خواهم داشت

I will always love you من تا همیشه عاشقت خواهم ماند..

Whenever I'm alone with you هرموقع موقع با تو تنهام ..

You make me feel like I *** free again تو باعث میشی احساس کنم دوباره ازادم..

Whenever I'm alone with you هرموقع موقع با تو تنهام ..

You make me feel like I *** clean again تو باعث میشی احساس کنم دوباره پاکم..

However far away, I will always love you هرچقدر هم که ازت دور باشم باز هم همیشه دوستت خواهم داشت ..

However long I stay, I will always love you هرچقدر هم که ازت دور بمونم بازهم برای همیشه دوستت خواهم داشت..

متن آهنگ Lovesong از Adele

Whatever words I say, I will always love you فارغ از هر حرفی که میزنم همیشه دوستت خواهم داشت

I will always love you من تا همیشه عاشقت خواهم ماند..

However far away, I will always love you هرچقدر هم که ازت دور باشم باز هم همیشه دوستت خواهم داشت ..However long I stay, I will always love you هرچقدر هم که ازت دور بمونم بازهم برای همیشه دوستت خواهم داشت..

Whatever words I say, I will always love you فارغ از هر حرفی که میزنم همیشه دوستت خواهم داشت

I'll always love you من همیشه عاشقت خواهم بود

I'll always love you من همیشه عاشقت خواهم بود

'Cause I love you به خاطر اینکه دوستت دارم

Love, love عشق غشق

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background