تصویر آهنگ Love In The Dark از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Love In The Dark از Adele

آلبوم: 25

👁 ٢٢٥٨
امتیاز ١٠.٠ از ٥ نظرTake your eyes off of me so I can leave چشمات رو از روی من بردار تا بتونم برم(بهم نگاه نکن)

I'm far too ashamed to do it with you watching me وقتی که نگاهم میکنی از کاری که با تو کردم خیلی خجالت میکشم

This is never ending, we have been *** before این هیچوقت تموم نمیشه، ما قبلا اینجا بودیم

But I can't stay this time 'cause I don't love you anymore اما اینبار دیگه نمیتونم بمونم چون دیگه دوستت ندارم

Please stay where you are خواهش میکنم اونجایی که هستی بمون

Don't come any closer ازین نزدیک تر نشو

Don't try to change my mind سعی نکن که نظرمو تغییر بدی

I'm being cruel to be kind دارم بیرحمی میکنم تا مهربانی کرده باشم(کاری میکنم به نفعته)

دانلود آهنگ Love In The Dark از Adele

I can't love you in the dark من نمیتونم توی تاریکی دوستت داشته باشم(اشاره به وضعیتی که توش قرار داره)

It feels like we're oceans apart به نظر میاد به اندازه اقیانوس ها از هم فاصله داریم

There is so much space between us فاصله زیادی بین ما دوتا هست

Baby we're already defeated عزیزم ما از قبل(خیلی وقته که) شکست خوردیم

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me اوه، آره، آره، آره، آره، آره،آره همه چیز منو تغییر داد(همه این اتفاق ها)

You have given me something that I can't live without تو چیزی رو به من دادی که نمیتونم بدون اون زندگی کنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

You mustn't underestimate that when you are in doubt نباید ازینکه خودتم شک داشتی چشم پوشی کنی

But I don't want to carry on like everything is fine ولی من نمیخوام جوری پیش برم که انگار همه چیز خوبه

The longer we ignore it all the more that we will fight هر چقدر بیشتر نادیده‌ش بگیریم بیشتر هم براش میجنگیم

Please don't fall apart لطفا از هم نپاش(داغون نشو)

I can't face your breaking heart نمیتونم با قلب شکستت روبه رو بشم

I'm trying to be brave من دارم سعی میکنم که شجاع باشم

Stop asking me to stay دیگه ازم نخواه که بمونم

I can't love you in the dark من نمیتونم توی تاریکی دوستت داشته باشم(اشاره به وضعیتی که توش قرار داره)

It feels like we're oceans apart به نظر میاد به اندازه اقیانوس ها از هم فاصله داریم

There is so much space between us فاصله زیادی بین ما دوتا هست

Baby we're already defeated عزیزم ما از قبل(خیلی وقته که) شکست خوردیم

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me اوه، آره، آره، آره، آره، آره،آره همه چیز منو تغییر داد(همه این اتفاق ها)

We're not the only ones فقط ما نیستیم که همچین وضعیتی داریم

متن آهنگ Love In The Dark از Adele

I don't regret a thing از چیزی پشیمون نیستم

Every word I've said هر حرفی که زده‌م

You know I'll always mean میدونی که جدی گفتم

It is the world to me این یه دنیا برام ارزش داره

That you are in my life که تو توی زندگیم‌قرار داریBut I want to live ولی من میخوام که زندگی کنم

And not just survive نه اینکه فقط زنده بمونم:)

That's why I can't love you in the dark بخاطر همینه که نمیتونم‌توی تاریکی دوستت داشته باشم

It feels like we're oceans apart به نظر میاد به اندازه اقیانوس ها از هم فاصله داریم

There is so much space between us فاصله زیادی بین ما دوتا هست

Baby we're already defeated عزیزم ما از قبل(خیلی وقته که) شکست خوردیم

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me اوه، آره، آره، آره، آره، آره،آره همه چیز منو تغییر داد(همه این اتفاق ها)

And I-I-I-I-I don't think you can save me و من،من،من،من،من فکر نمیکنم که بتونی نجاتم بدی...

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background